STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 2299/TB-UBNDc 2299 TB Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản