Văn bản mới nhất
* KH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*TB tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*QĐ điều chỉnh quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *Kết luận Nội dung tố cáo của ông Đặng Hữu Nghiệm thôn 6 xã Cẩm Quang *QĐ điều chỉnh, bổ sung thông báo, Quyết định phê chuẩn kế hoạch và Quy chế xét tuyển nhân viên mầm non *CV tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử các cấp*KH Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *TB Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2019 *QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn*QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện*QD thu hồi đấ của các hộ để thực hiện GPMB thi công xây dựng công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.127 xã Cẩm Thịnh *CV phát động tháng cao ddiemr" Toàn huyện ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu" *Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy về dịch tả lợn Châu Phi*2299 TB Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản*Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành. *3676 Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành. *3696 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển viên chức mầm non năm 2019 *TB Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2019 *Về việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và khai thác, tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến *Về việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và khai thác, tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.*CV triển khai thực hiện phong trào chống thải nhựa *KH Tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 *TB tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 * QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019*QĐ thu hồi đất của ông Lâm Xuân Liên để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên*QĐ thu hồi đất của ông Nguyễn Tống Chinh để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *QĐ thu hồi đất của ông Đậu Đình Văn để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *QĐ thu hồi đất của ông Đậu Đình Niêm để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *QĐ thu hồi đất của ông Phạm Văn Bằng để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *CV khâu nối và bổ sung hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM theo ý kiến góp ý*QĐ kiện toàn cán bộ đấu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện*Công điện về việc chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển đông*CV triển khai Bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử*Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021*Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4*Niêm yết phương án sắp xếp 2 xã Cẩm Huy -Thị Trấn Cẩm Xuyên*Kết quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành chính* V/v triển khai thực hiện các Quy chế mới ban hành về kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.*CV Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC* 1446 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019*CV 1179 triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách của Bộ Quốc phòng*CV 1079 Chấn chỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*CV 188 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2018*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019* CV số 137 Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019*Về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống mã độc; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân khi sử dụng mạng xã hội*TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018*BC số 1177 công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018* CV số 1048 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày tuyền thống thi đua yêu nước* TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018* KH số 956/KH-UBND Tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên* KH số 891 Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2021*Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỹ kiệm các ngày lễ diễn ra trong tháng 4,5 * CV số 348 Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của TTCP về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai*CV số 271 Đăng ký sử dụng công báo in miễn phí *Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 23/10/2017 và Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 05/1/2018 của UBND tỉnh*CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG về thực hiện Nghị quyết trung ương 6 của Đảng về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"*Chỉ đạo xử lý dứt điểm đơn khiếu nại của công dân xã Cẩm Sơn*THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017* KẾ HOẠCH Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong Quý I năm 2018* KẾ HOẠCH Sản xuất nông nghiệp năm 2018*QĐ thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*Thông báo nội dung ôn tập, thời gian,địa điểm, sát hạch hiểu biết chung về trình độ, năng lực chuyên môn đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017*TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 * TB Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017*KẾ HOẠCH Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật*Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX " *V/v Đăng ký tên miền Trang thông tin điện tử cấp xã*HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017*Đào tạo tin học cho CBCC cấp xã năm 2017*Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh " Quy định một số chnhs sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm * CV tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV( 21/4/2014-21/4/2017)*Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự án ứng dụng CNTT*Thông báo kết quả xét tuyển viên chức mầm non*BC kết quả kê khai, bồi thường thiệt hại, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bợi sự cố môi trường biển (đến ngày 17/3/2017) * CV chấn chỉnh việc cưới, việc tang và lễ hội*Kế Hoạch kiểm tra hoạt động của hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn huyện năm 2017*Cv đăng ký đào tạo chuẩn kỹ năng CNTT cho CBCC cấp xã năm 2017* TB Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thực hành trong kỳ tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên*Cv báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách công nghệ thông tin năm 2017*CV đôn đốc báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách CNTT năm 2017*CV báo cáo chi trả chế độ và rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT* Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các trường mầm non* CV đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in*Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và những nội dung ôn tập phục vụ cho xét tuyển giáo viên mầm non*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hiền*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hùng*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hữu*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Sự*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Nhiên*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Thái Xuân Tỵ*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Võ Thị Quyền*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Võ Thị Quyền*Kế hoạch kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2017*Cv Hỗ trợ kinh phí xây dựng Đài truyền thanh cơ sở*QĐ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội*Quyết Định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội*CV tăng cường công tác QLNN về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, Karaoke, internet, photocopy*CV thông báo dừng công tác đối với một số cộng tác viên báo Kinh tế nông thôn*KH tổ chức tuyên truyền trong quý I năm 2017*CV đề nghị hỗ trợ cài đặt mở rộng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử I-Office đến UBND cấp xã*KH tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2017*Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2017* TB bổ sung thời gian nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016*TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016* TB tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016* TB kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016* TB xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2016*BC tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin* CV cập nhật danh sách Người phát ngôn*Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2016*QĐ thu hồi đất để thi công dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên*Về việc đảm bảo thông tin trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã cẩm Lạc để xây dựng trụ sở làm việc*QĐ Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyen khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử*CV ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận các văn bản điện tử*Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận văn bản điện tử*Về việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin.*Về việc cập nhật danh sách Người phát ngôn *V/v tuyên truyền cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với hình thức kinh doanh tiền điện tử Onecoin trên mạng internet *Về việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT *QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trương Văn Sơn*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Văn Trường xã Cẩm Lĩnh *QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Thị Duẫn xã Cẩm Lĩnh*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Hoàng Xuân Khuể xã Cẩm Lĩnh* QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Trần Xuân Liễu xã Cẩm Lĩnh*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng * QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Phạm Văn Hiếu* QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Tự* QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Đình Trung*QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Huyên*QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Trường Tùng*TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư * TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư*CV cung cấp thông tin về nhu cầu thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước* CV Giao báo cáo kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn 6 tháng cuối năm 2015* CV yêu cầu nộp hồ sơ thẩm định diện tích sản xuất lúa năm 2015*CV nộp danh mục đăng ký các dự án đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lịch duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * CV báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM*CV phê bình chậm triển khai rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội *CV đôn đốc báo cáo rà soát phúc tra số liệu điều tra lao động việc làm năm 2015* CV chuẩn bị các nội dung để thực hiện đóng cửa bãi rác tại Thị trấn Thiên Cầm* CV đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Thịnh* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Lạc* CV giao giải quyết đơn thư công dân Trần Thị Minh thôn 9 TT Cẩm Xuyên* CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng* CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng*QĐ kiện toàn BCĐ ứng dúng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước* QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng phân lô đất ở dân cư các thôn xã Cẩm Lĩnh* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư* CV báo cáo các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Dũng xã Cẩm Nhượng*TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở dân cư* Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan Thôn Đông Vịnh xã Cẩm Vịnh*CV hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2015*CV báo cáo hiện trang ứng dụng CNTT tại UBND cấp xã *CV công nhận kết quả xét tuyển HĐLĐ giáo viên mầm non năm học 2014-2015*CV tổ chức hội thi" Tuổi trẻ Cẩm Xuyên đồng hành cùng hàng Việt"*CV xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão *Kết luận về nội dung của ông Nguyễn Tống Cần trú tại thôn 10 xã Cẩm Hưng *Kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh * Thông báo thời gian làm việc mùa hè và dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ chiến thắng 30/4, nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5*Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong xây dựng NTM* CV tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII* TB kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015* QĐ giải quyết khiếu nại của ông Phan Xuân Đức xã Cẩm Thịnh*TB không thụ lý giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Hoản xã Cẩm Lĩnh*QĐ kiện toàn Ban biên tập công thông tin điện tư huyện Cẩm Xuyên* Thông báo số 38 phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015* QĐ thành lập hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014-2015* CV đẩy mạnh sử dụng tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn* TT đề nghị phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức cấp xã* CV bố trí trực cơ quan và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015* CV trả lời kiến nghị của ông Bùi Quang Hoán* Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tổ cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp,tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII* CV tăng cường thực hiện tấn công truy quét tội phạm* QĐ ban hành quy chế xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015* CV hướng dẫn thực hiện Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND* Thông báo thời gian nghỉ tét Âm lịch năm 2015* Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015*QĐ thành lập BCĐ cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" và đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh giai đoạn 2015-2016*CV giao dự thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*CV thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015* Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2014*CV Tuân thủ quy định trong thực hiện thủ tục hành chính* QĐ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 33/2011/QD-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh* CV đăng ký danh sách xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã, thôn*Về việc đôn đốc thực hiện Đề án Đài truyền thanh * CV tuyên truyền Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại*CV tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh*TB thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của UBND huyện* QĐ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Quang Hoán tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên* CV tuyên truyền chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi*Thông báo 165 kết quả kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 201*Thông báo thời gian dự phỏng vấn và nội dung giới hạn ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.*Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi xét tuyển công chức xã huyện Cẩm Xuyên năm 2014 *Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Mầm non năm 2014*Thông báo số 152/TB-UBND kết quả Kỳ thi xét tuyển cán bộ y tế xã năm 2014*CV đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh*Thông báo 149/TB-UBND ngày 19/11/2014 tuyển dụng viên chức mầm non năm 2014*Thông báo chữ ký Trần Viết Chiến Trưởng phòng TN-MT huyện Cẩm Xuyên*Thông báo về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên*CV đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ và vận động tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh* CV thông báo đường dây nóng và cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND*Nghị quyết số 19 - NĐ/HĐND " Về xây dựng NTM và đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2017 - 2020" *Nghị quyết Số 21 -NQ/HĐND " Về giám sát của HĐND huyện năm 2018"
DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÁ NHÂN CỦA CBCCVC UBND HUYỆN CẨM XUYÊN                                                    

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại

Hộp thư

1

Lãnh đạo HĐND- UBND huyện

Phạm Đăng Nhật Chủ tịch UBND huyện 02393861633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Hữu Duyệt PCT UBND huyện 02393861633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Văn Thắng PCT HĐND huyện 02393861633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lưu Thị Tâm PCT HĐND huyện 02393861633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Văn phòng HĐND- UBND
Phạm Hoàng Anh Chánh Văn phòng 0979637999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Ngọc Phó Chánh Văn phòng 0912517668 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Trung Sơn Phó Chánh Văn phòng 0976196776 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Nam Phong  Phó Chánh Văn phòng 0979955992 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thái Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 0943297589 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Oanh Văn Thư 0976453217 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dương Thị Kim Nguyệt Thủ quỹ 0983635585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Phòng Tư pháp
Nguyễn Hồng Sơn Phó trưởng phòng 0918017858 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thị Ngọc Loan Chuyên viên 0976782666 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Tình Tiên Chuyên viên 0978415699 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Như Cường Chuyên viên 0972997666 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Thanh tra huyện
Đặng Hữu Nhã Chánh thanh tra 0914273825 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ĐThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Thanh Toản Phó Chánh thanh tra 0948584467 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Công Tùng Phó Chánh thanh tra 0973684169 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên 0988584467 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phòng NN&PTNT
Lê Ngọc Hà Trưởng phòng 0968010905 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Trọng Dung Phó phòng 0983453316 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thang Nghi Phó phòng 0986180463 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hữu Minh Chuyên viên 0914776956 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Linh Chuyên viên 0988171271 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thị Ngọc  Chuyên viên 0914931084 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Anh Tuấn Chuyên viên 0917927935 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Xuân Nam Chuyên viên 0982562565 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phòng Kinh tế- Hạ tầng
Trần Ngọc Quang Phó phòng 0982044676 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Minh Thông Phó phòng 0912488393 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thanh Phong Phó phòng 0965730777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao Thị Hiền Chuyên viên 0975337211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Quang Tuấn Chuyên viên 0972311289
7 Phòng Nội vụ
Nguyễn Trọng Thụ Trưởng phòng 0989733548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hữu Thịnh Phó phòng 0989655342 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thị Hiền Chuyên viên 0985380438 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Minh Phương Chuyên viên 0978586936 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Tố Hoa Chuyên viên  0979165999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Hồng Việt Chuyên viên 0988171135 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Phòng Y tế
Nguyễn Qúy Quyền Trưởng phòng 0976604306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thiều Đăng Châu Cán sự 0976604306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Phòng Văn hóa- Thông tin
Cao Ngọc Tân Phó trưởng phòng 0987899929 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Oanh Chuyên viên 0979955939 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 0989635293 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị Tư Chuyên viên 0972633602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Phòng Tài nguyên môi trường
Trần Viết Chiến Trưởng phòng 914953268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chu Văn Thắng Chuyên viên 0978073123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Toàn Chuyên viên 0989870386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thanh Hường Chuyên viên 0977192557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biện văn Thanh Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thi Linh Chuyên viên 0989272274 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Phòng Tài chính- Kế hoạch
Hoàng Văn Lý Trưởng phòng 913012683 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh Văn Sơn Phó phòng 0912136043 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ tá Nhân Phó phòng 0982720779 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Như Hùng Phó phòng 0982325726 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị Linh Chuyên viên 0964867999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thi Ngọc Hà Chuyên viên 0977514474 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên 0913783448 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Loan Chuyên viên 0987048562 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Huy Trường Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Phòng LĐTBXH
Nguyễn Văn Nam Phó Chánh Văn phòng 0912755694 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Như Dũng Phó phòng 0976754344 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Mỹ Kế toán 0941471081 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chu Xuân Bằng Chuyên viên 0973302657 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Hương Chuyên viên 0984263468 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Thảo Linh Chuyên viên 0978260167 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Phòng GD- ĐT
Đặng Quốc Hiền Trưởng phòng 0989655329 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ĐThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Xuân Hoàng Phó Trưởng phòng 0989649688 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Quốc Hà Phó Trưởng phòng 989801807 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 091 660 8683 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Xuân Bằng Chuyên viên 094 1821666 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quốc Khoan Chuyên viên 0968202899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Thúy Hằng Văn Thư 0988536767 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hồng Ngọc Chuyên viên 094 930 6777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Chi cục thống kê
Trương Thị Tuyên Chi cục trưởng    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Lan Phó Chi cục trưởng    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Cẩm Tú Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Đài TH-TT
Phạm Danh Cường Phó Trưởng đài 0989240090 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hồng Phượng Phó Trưởng đài  0943433788 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Loan Kế toán 0965292897 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đình Tuấn Chuyên viên 0915263066 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Trung tâm DNHN&GDTX
Hoàng Văn Thức Giám đốc 0983861435 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Nga Viên chức 0979136507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thế Huy Viên chức 0948941199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lương Quốc Thước Viên chức 0912870949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Trung tâm DSKHHGĐ 
Trần Văn Tình Giám đốc 0984263957 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Mỹ Lê Cán sự 0948551166 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hồ Thị Hoài Cán sự   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Hải Yến Cán sự 0979881590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Mai Chuyên viên 0979896778 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN
Lê Văn Danh Giám đốc 0912322838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà Huy Khôi Viên chức 01664184679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Việt Hùng Viên chức 0985849839 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Việt Hà Viên chức 0975342397 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Đào Tịnh Viên chức   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Vĩnh Toàn Viên chức   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu Viên chức   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
N. Thị Như Quỳnh Viên chức   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Quang Dung Phó Giám đốc   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Văn phòng đăng ký QSD đất
Đặng Quốc Thành Phó GĐ Văn phòng 0976634369 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Ngân Viên chức 0972262236 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Quốc Anh Viên chức 0974383133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 BQL khu du lịch  Thiên Cầm
Hoàng Xuân Hướng Trưởng ban 0985528105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hồ Quyết Thắng Viên chức 0985994035 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Liên Viên chức 0971299664 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Vân Anh Viên chức 0916144828 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Trung tâm VHTT&DL
Phạm Văn Tuấn Giám đốc 0979242555
Nguyễn Thị Hường Viên chức 0977607295 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Quế Viên chức 0982345727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao Thị Thơ Viên chức 0982420788 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà Thị Trúc Viên chức 0972404678 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Văn Đạt Kế toán 0982244355 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Văn Thanh Viên chức 0985492581 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao Thị Tuyết Nhung Viên chức 0983254632 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Ban Quản lý dự án
Hoàng Duy Trung Trưởng ban 0979164999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thanh Nam Kế toán 0912194647 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Văn Ánh Phó trưởng ban 098486644 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Ban pháp chế, Ban KTXH
Bùi Thị Hảo Ban KTXH 0912905556 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Đình Cường Ban pháp chế 0976543777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.