huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh


Pic_adv/20150824112701tthchuongdan.png

Tin tức & Sự kiện

Văn hóa - XH, ANQP

Chùm ảnh: Ngư dân Cẩm Nhượng với những chuyến ra khơi sau bão

Sau sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 10, mặc dù đang phải chịu nhiều khó khăn, thiếu thốn. Được sự chung tay góp sức, động viên chia sẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; Ngư dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đã khắc phục khó khăn, vượt lên mất mát, giúp nhau sửa chữa tàu thuyền, bắt đầu những chuyến ra khơi, bám biển để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Kinh tế đầu tư

Cẩm Xuyên: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính

Xác định vụ đông năm 2017 là vụ sản xuất chính trong năm, nhằm bù đắp thiếu hụt các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đó là quan điểm chỉ đạo của huyện Cẩm Xuyên tại hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2017.

Đảng, Đoàn thể

Công đoàn huyện Cẩm Xuyên một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn nổi bật

Với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy người lao động làm đối tượng vận động’’, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Ủy ban các xã thị trấn

Hệ thống văn bản