huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh


Pic_adv/20180920104553chao mung DH XII Việt nAM.jpg Pic_adv/20180313081902DVC1.png

Tin tức & Sự kiện

“Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện Cẩm Xuyên”

“Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện Cẩm Xuyên”. Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Đăng Nhật- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại lễ khai trương Trung tâm hành chính công của huyện Cẩm Xuyên.

Văn hóa - XH, ANQP

Kinh tế đầu tư

Đảng, Đoàn thể

Ủy ban các xã thị trấn

Hệ thống văn bản