LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 2 Tuần 09 Năm 2021

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

Lịch tiếp theo trong ngày

Thời Gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 Tiếp dân định kỳ tháng 2/2021 Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 2/2021 Trụ sở tiếp công dân huyện, số 153 Đường Hà Huy tập, thị trấn Cẩm Xuyên
07:30 Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 Chủ tịch UBND huyện và các đơn vị liên quan Hội trường BCHQS huyện