LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 5 Tuần 48 Năm 2020

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

Lịch tiếp theo trong ngày

Thời Gian Nội dung Thành phần Địa điểm
14:00 Hội nghị triển khai Kế hoạch SX nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2021 Lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan Hội trường liên cơ
07:30 Khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Đồng chí Thắng PCT UBND huyện Trung tâm Chính trị huyện