huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Trung /  Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Trung

10-31-2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Công Lợi

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Xuân Trường

P.bí thư – Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Xuân Thôn

Trực Đảng

4

Lê Xuân Hiếu

Chủ tịch MTTQ

5

Nguyễn Văn Trinh

Phó chủ tịch

6

Lê Xuân Lâm

Chủ tịch hội nông dân

7

Nguyễn Trường Nông

Chủ tịch hội CCB

8

Nguyễn Thị Hân

Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ

9

Nguyễn Văn Tình

Bí thư đoàn thanh niên

10

Bùi Xuân Định

Trưởng công an

11

Trần Văn Thiện

Văn phòng UBND

12

Phạm Văn Nghĩa

Tư pháp hộ tịch

13

Nguyễn Thành Nhơn

Tài Nguyên

14

Nguyễn Quốc Khánh

Trưởng ban văn hóa

15

Nguyễn Công Sơn

Xã Đội Trưởng