huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Phúc /  Giới thiệu về xã

Xã Cẩm phúc

10-31-2014

Xã Cẩm phúc địa giới hành chính nằm phía đông huyện Cẩm xuyên có diện tích 792.35ha, dân số 3999 người, tỷ lệ tăng dân số: 7%, mật độ dân số: 505 người km2.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các thôn xóm đoàn kết thi đua xây dựng Làng văn hoá, nếp sống văn hoá đưa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng đi lên . Thường xuyên quan tâm đến phong trào Thể dục thể thao, toàn xã có 9 sân bóng đá, 18 sân bóng chuyền, thường xuyên tập luyện và thi đấu.