huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cấp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy

18/08/2014

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh và chết do sốc phản vệ sau tiêm phòng tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc với số tiền 90,28 triệu đồng.

   Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính Hà Tĩnh trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng với số tiền 81.252.000 đồng, trong đó: Cẩm Xuyên 64.323.000 đồng (gia cầm bị H5N1), Kỳ Anh 10.044.000 đồng (bò bị sốc phản vệ), Can Lộc 6.885.000 đồng (gia súc bị lở mồm long móng);

    Giao UBND các huyện trích từ nguồn dự phòng ngân sách huyện cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng số tiền 9.028.000 đồng, trong đó: Cẩm Xuyên 7.147.000 đồng, Kỳ Anh 1.116.000 đồng, an Lộc 765.000 đồng.

Cấp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy
Đưa gia cầm bị bệnh đi tiêu hủy. Ảnh tư liệu

   UBND các huyện nói trên chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành, đồng thời chỉ đạo UBND các xã niêm yết danh sách và số tiền được hỗ trợ của từng hộ gia đình, cá nhân tại nhà văn hóa thôn/xóm và trụ sở xã trong 7 ngày trước khi chi trả.

   UBND tỉnh giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định; tổng hợp kinh phí chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hàng năm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định hiện hành.

Theo:Baohatinh.vn