huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bài học kinh nghiệm sau thành công xây dựng NTM ở Cẩm Bình

11/07/2014

Với đặc thù của một xã thuần nông, 80 % dân số là nông dân, Chương trình Xây dựng nông thôn mới là điều kiện để Cẩm Bình bứt phá, mở ra diện mạo mới ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, một xã được Đảng, Nhà nước phong tặng 4 danh hiệu anh hùng, được Bác Hồ tặng Bức chân dung có ghi Bút tích của Người. Mặc dù nằm trong nhóm 35 xã về đích NTM trong năm 2015, tuy nhiên với sự đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng và toàn dân, Cẩm Bình đã mạnh mẻ bứt phá về đích trước 2 năm. Đến cuối năm 2013, Cẩm Bình là 1 trong 7 xã của Tĩnh đã về đích NTM.  

   Xác định xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) là chương trình lớn, toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong quá trình triển khai thực hiện xã Cẩm Bình đã chọn những giải pháp mang lại hiệu quả cao và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đánh giá đúng thực trạng ở nông thôn, tìm ra tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân, bằng việc xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa hàng hóa năng suất, chất lượng cao, quy hoạch nhân rộng cánh đồng màu chuyên sản xuất cây trồng hàng hóa, nâng giá trị thu nhập trên diện tích canh tác lên 80.5 triệu đồng /ha/năm. Riêng mô hình sản xuất giống lúa GH1; khoai KLC3; dưa hấu Hắc mỹ nhân, Bí da xanh có giá trị trên 120 triệu đồng/ha/năm.

 

               Upload

                                    Một góc xã NTM Cẩm Bình

 

   Xác định cốt lõi của việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2012 Cẩm Bình đã tiên phong trong xây dựng cánh đồng lớn, với tổng diện tích 426 ha ( chiếm 97.3%), tập trung chủ yếu sản xuất 1 loại giống lúa hàng hóa, ngắn ngày VTNA2. Chuyển sản xuất vụ Đông xuân sang sản xuất vụ Xuân. Từ đó đến nay sản xuất nông nghiệp liên tục được mùa với năng suất lúa đạt từ 58.5 – 61,8 tạ/ha. Để thực hiện được cuộc cách mạng trên đồng ruộng, xã Cẩm Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho nhân dân, ký kết với doanh nghiệp để cung ứng nguồn giống, phân bón, chuyển giao KHKT và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân, vì vậy nhân dân tin tưởng, phấn khởi tập trung phát triển sản xuất.

   Nhằm tăng tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, xã Cẩm Bình đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đến nay đàn lợn đạt 29.000 con, đàn gia cầm 105.000 con. 100% hộ chăn nuôi đều có bể Bioga. Toàn xã Cẩm Bình hiện nay có 87 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên.

    Cùng với sản xuất nông nghiệp, để nâng cao nguồn thu nhập cho nhân dân, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được xuất khẩu lao động nước ngoài và lao động tại các công ty, xí nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp v.v… Đã góp phần nâng  mức thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 27,9 triệu đồng/ người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn chỉ 4,06%.

     Cẩm Bình đã phát huy tối đa nội lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhân dân xã Cẩm Bình đã hiến hơn 15.000 m2 đất, hàng trăm m tường rào, hàng ngàn cây cối, đóng góp hàng vạn ngày công để làm GTNT, TLNĐ, xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội. Đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng ở Cẩm Bình khang trang, sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan văn hóa.

     Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, kết hợp với chương trình lồng ghép, kêu gọi các nhà đầu tư, đến nay sau hơn 3 năm toàn xã đã huy động được hơn 132 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 27 tỷ đồng.

 Quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cẩm Bình đã đúc kết và rút ra 4 bài học kinh nghiệm sau:

   Một là: Phải thực sự làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức rõ được vai trò chủ thể và thấy được tầm quan trọng của chương trình, mục tiêu quốc gia XDNTM - là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về kinh kế, văn hóa xã hội, quốc phòng- An ninh, do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Từ đó phân định rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng NTM, nhằm cùng chung một ý chí, một quyết tâm và hành động để huy động sức mạnh của hệ thống chính trị đi đến một mục tiêu chung là xây dựng xã Cẩm Bình đạt NTM trong năm 2013.

   Hai là: Nâng cao vai trò lãnh đạo của BCH đảng bộ, chi bộ; sự điều hành hiệu quả của chính quyền, ban cán sự thôn và phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, biết phát huy vai trò, trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên.Thực hiện nghiêm túc, nhuần nhuyển và có hiệu quả quy định, hướng dẫn của các cấp. Phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ xã đến thôn. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, quản lý, cụ thể, rõ ràng, không né tránh, tập trung lảnh đạo với phương châm không nóng vội và không để mất cơ hội.

   Ba là: Huy động mọi nguồn lực tập trung cao cho xây dựng NTM, có cơ chế kích cầu hợp lý, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết, khai thác các nguồn thu tại địa phương “Lấy sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư kêt cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, tập trung cao cho xây dựng các công trình phục vụ sản xuất để nâng cao đời sống.

    Bốn là: Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch nguồn ngân sách phục vụ xây dựng NTM. Thực hiện “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, từ đó tạo ra phong trào hành động cách mạng, gắn với việc"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",  tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân. Chính vì thế mà người dân tự giác thực hiện, sẵn sàng hiến đất, hiến công, hiến của, hiến kế để xây dựng, bảo quản và sử dụng các công trình hiệu quả cao nhất.

      Khẳng định rằng:  Để vượt đích xây dựng  NTM trước 2 năm xã Cẩm Bình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo NTM tỉnh, huyện , sự chỉ đạo quyết liệt  của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Cẩm Bình có một lộ trình thực hiện đầy sáng tạo, có cơ chế chính sách phù hợp, khơi dậy sự đồng thuận cao của nhân dân, phát huy được vai trò tự chủ “dân làm để dân hưởng”.

    Phát huy truyền thống anh hùng  Đảng bộ Cẩm Bình xác định mục tiêu tổng quát đó là:  Tiếp tục củng cố vững chắc 19 tiêu chí NTM. Phấn đấu xây dựng xã đạt danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới./.

       

Trần Toàn Thắng

Phó Bí thư- Chủ tịch HĐND xã Cẩm Bình