huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn xây dựng khu dân cư theo kiểu mẫu

04/07/2014

Vừa qua, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng Khu dân cư kiểu mấu cho trên 200 học viên là các cán bộ xã và nhân dân tại  thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên.

                     
Upload
                                              Tập huấn xây dựng khu dân cư theo kiểm mẫu

   Tại lớp tập huấn các đại biểu và bà con nhân dân trên địa bàn thôn Yên Mỹ được nghe các nội dung của bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu như; nước sạch vệ sinh môi trường và các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới; các chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, bà con nhân dân ở thôn cũng đã được cán bộ văn phòng ĐPCT xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn bà con các nội dung liên quan để triển khai xây dựng Khu dân cư mẫu, trong đó chú trọng đến 10 tiêu chí và 10 yêu cầu Khu dân cư mẫu, với một số nội dung chính như: bố trí, sắp xếp nhà ở hợp lý; ưu tiên “xanh hóa” hàng rào; chỉnh trang vườn hộ, tư vấn thiết kế, bố trí các loại cây trồng hợp lý trong vườn mẫu; giới thiệu, tư vấn một số loại trồng trong xây dựng vườn mẫu.
    Có thể nói, với phương pháp truyền đạt thực tế bằng hình ảnh và những ví dụ thực tế của giảng viên, lớp tập huấn đã thực sự giúp cho bà con dễ dàng nắm bắt những thông tin cần thiết, cách thức triển khai, thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn, qua đó góp phần đưa diên mạo của thôn ngày càng xanh -  sạch -  đẹp.

                                                                Tin, ảnh: Bá Thuật – Minh Sơn