huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn các văn bản, hướng dẫn về quản lý, sử dụng, thanh toán nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

30/06/2014

Vừa qua, liên ngành VPĐP chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, đã tổ chức lớp tập huấn các văn bản, hướng dẫn về quản lý, sử dụng, thanh toán nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đ/c Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy dự hội ngh, đồng chí Trần Hữu Duyệt – PCT UBND huyện.

 

 

Upload 

 Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên là chủ tịch UBND, cán bộ văn phòng nông thôn mới các xã. Tại lớp tập huấn các học viên được tiếp thu những nội dung như như: những hương dẫn của liên ngành về phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Quy định ban hành bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 19/2012/QĐ – UBND tỉnh về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các ngồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; các ban hành về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ ngồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; một số nội dung về cho vay hỗ tợ lãi suất từ nguồn vốn ngân sách theo quy định số 03/2013/QĐ – UBND ngày 17/01/2013 và quyết định số 07/2014/QĐ – UBND ngày 17/02/014 của UBND tỉnh.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa bàn../

                            

          Bá Thuật ( Đài Cẩm Xuyên)