huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng khoa học và công nghệ vào sản xuất.

13/06/2014

Trong những năm gần đây, kinh tế huyện Cẩm Xuyên đã có bước phát triển vượt bậc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết quả này, có sự đóng góp hết sức quan trọng của việc chú trọng nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng khoa học và công nghệ vào sản xuất. 

Bằng nhiều chủ trương, chính sách sát đúng và kịp thời, việc ứng dụng, nghiên cứu, chuyển giao KH và công nghệ đã được cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Cẩm Xuyên tích cực thực hiện. Những năm qua trên địa bàn đã có 4537 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào phát triển sản xuất, đời sống xã hội, góp phần to lớn cải thiện kinh tế nông thôn, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình doanh nghiệp sản xuất và chế biến, Hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó việc đổi mới công nghệ trong nuôi trồng, chế biến các sản phẩm nông sản được đầu tư đúng mức. Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã lựa chọn những dây chuyền công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại phục vụ định hướng đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ thiết bị tạo ra các sản phẩm có năng suất chất lượng cao hơn…

Là một huyện thuần nông, Cẩm Xuyên xác định phát triển KH và CN sẽ tác động trực tiếp vào nông nghiệp, nông thôn theo định hướng chất lượng và hiệu quả của sản phẩm hàng hóa. Trong đó đã tập trung đưa các bộ giống mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao vào sản xuất như: giống lúa: HT1, HT6, HT9, SH14, HT10, N34, TBR1, TBR36, TH3-3, VTNA2… giống lạc: L14, L16, L20, L26..; giống sắn KM94, HTL-09; dưa hấu Hắc mỹ nhân, An tiêm 1, An tiêm 2.. Những bộ giống mới được đưa vào sản xuất đã góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả  kinh tế trên một đơn vị diện tích.

 

 Upload

            

               Chuyển đổi mùa vụ, đưa giống mới vào sản xuất 
           đã tăng năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích

                

Với hơn 8700 ha diện tích sản xuất hai vụ lúa, xác định đây là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện,  bên cạnh đưa các bộ giống mới vào sản xuất, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển cơ cấu cây trồng mùa vụ, bỏ trà xuân sớm, sản xuất 100% diện tích xuân muộn với các giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cùng với đó các phương thức sản xuất mới đã được hình thành, nhất là trong liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng nguồn giống, vật tư phân bón có chất lượng và bao tiêu hàng hóa cho bà con nông dân. Nhờ thường xuyên được tập huấn chuyển giao KHKT, nên tư duy sản xuất lúa của người nông dân huyện Cẩm Xuyên cũng đã từng bước thay đổi, từ sản xuất truyền thống với nhiều giống lúa, nhiều thời điểm trên cùng một cánh đồng thì nay đã chuyển  sang sản xuất theo một bộ giống, một thời vụ, trong đó vụ xuân 2014 có 70% diện tích lúa hàng hóa. Đặc biệt chỉ sau hơn một năm xây dựng cánh đồng mẫu 426 ha tại xã Cẩm Bình, thì đến nay đã có 15 xã, thị trấn xây dựng được cánh đồng lớn với diện tích gần 2000 ha.

 

 

 Upload

                         Cẩm Xuyên phát triển mạnh các mô hình

                             chăn nuôi lợn theo hướng liên kết

 

Với mục tiêu tăng tỷ trọng chăn nuôi trọng sản xuất nông nghiệp, việc ứng dụng khoa họcvà công nghệ trong chăn nuôi đã làm cho người nông dân ở Cẩm Xuyên  chuyển dịch mạnh mẻ từ chăn nuôi nhỏ lẽ, sang chăn nuôi tập trung với quy mô lớn, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Đến nay huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được 31 cơ sỏ chăn nuôi lợn với quy mô từ 500 đến 6000 con/ lứa, hàng trăm mô hình chăn nuôi gà với quy mô từ 500 đến 2000 con/ lứa. Các mô hình này được chăn nuôi theo hình thức cùng vào cùng ra, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

  Upload

   

                   Nuôi tôm công nghệ cao trên cát ở xã Cẩm Dương

 

Phát huy tiềm năng và lợi thế về phát triển thủy sản, huyện Cẩm Xuyên đã tích cực chuyển giao các tiến bộ mới vào nuôi trồng, đưa các giống mới  vào nuôi thả như: nuôi tôm thẻ chân trắng, cá chẻm, cá diêu hồng, các lóc, đặc biệt là phát triển mạnh các phương thức nuôi bán thâm canh và thâm cánh như nuôi tôm  theo hình thức lót bạt tạt bờ, nuôi tôm công nghệ cao trên cát. Nhiều đề tài, dự án về nuôi trồng thủy sản đã được nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả như đề tài: hoàn thiện quy trình nuôi cá vược bằng lồng; thay đổi nghề nuôi tôm sú phát triển trên địa bàn huyện; ứng dụng nuôi cá lóc trong bể xi măng; ứng dụng công nghệ khai thác ghẹ bằng lồng…Bên cạnh đó việc thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn. Những đề tài, dự án này được triển khai thực hiện đã góp phần to lớn nâng cao sản lượng nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm lao động.

 

  Upload

                         Thu hoạch rau công nghệ cao trên cát ở Thị trấn Thiên Cầm

 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đã giúp người nông dân từng bước tiếp cận được khoa học công nghệ, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Trên những vùng đất cao cạn, những bãi cát bạc bỏ hoang trước đây, nay đã đuợc chuyển đổi sang sản xuất rau màu tập trung, sản xuất nấm theo hướng hàng hóa như ở Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Sơn, Cẩm Hòa và xây dựng vườn mẫu tại các xã điểm NTM như ở Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Thành, Cẩm Nam. Đặc biệt việc tiếp nhận dự án trồng rau củ quả trên đất cát bạc màu tại các xã Cẩm Hòa, Thị trấn Thiên Cầm bước đầu đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay Cẩm Xuyên đã sản 25 ha rau công nghệ cao trên cát, sẽ  nhân rộng 100 ha cuối năm 2014, mô hình sản xuất nấm từ 10 mô hình năm 2013, nhân rộng 270 mô hình năm 2014....

Với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhưng năm qua nông nghiệp Cẩm Xuyên luôn phát triển bền vững, đến nay tổng giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp huyện Cẩm Xuyên đạt hơn 1400 tỷ, giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt 75 triệu/ha, tăng 18 triệu/ ha so với năm 2010. Đặc biệt xuất hiện nhiều điển hình doanh nghiệp sản xuất và chế biến, HTX, hộ nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó đã xây dựng được 750 HTX và xây dựng 160 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả cao.

Khoa học và công nghệ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong tiến trình CNH – HĐH đất nước, đặc biệt là CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn, những giải pháp đồng bộ và kịp thời của huyện Cẩm Xuyên trong phát triển khoa học và công nghệ sẽ góp phần to lớn nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, nâng cơ đời sống cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 20 của BCH TW Đảng khóa XI.

 

 

                                                 Thanh Phong