huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Quỹ TDND xã Cẩm Nhượng: Tổ chức đại hội thường niên năm 2014

01/04/2014

 Quỹ TDND xã Cẩm Nhượng vừa tổ chức Đại hội đại biểu thường niên năm 2014, nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. 70 đại biểu đại diện cho 600 thành viên quỹ tín dụng tham dự đại hội.

 

     Trong năm qua hoạt động kinh doanh của quỹ TDND xã Cẩm Nhượng được duy trì và phát triển ổn định. Với tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ hơn 80 tỷ đồng, tăng 129% so với kế hoạch. Cơ bản quỹ đã giải ngân kịp thời cho các thành viên theo mục đích ưu tiên như thẩm định đúng chất lượng tín dụng, mục đích vay vốn rõ ràng, tính khả thi cao. Ưu tiên cho các lĩnh vực đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động…Năm 2013 quỹ đầu tư cho 402 lượt thành viên vay vốn với dư nợ cho vay hơn 70 tỷ đồng tăng 134% so với kế hoạch. Với phương châm đổi mới phương thức kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu phục vụ sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh buôn bán nên Quỹ TDND xã Cẩm Nhượng đã góp phần lớn vào việc đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi trong nhân dân. Công tác điều hành cho vay và quán lý vốn vay luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

                                      

                                 Upload

 

   Năm 2014, Quỹ TDND xã Cẩm Nhượng phấn đấu phát triển từ 200 đến 300 thành viên, vốn điều lệ tăng 36%, huy động tiền gửi tăng 20% so với năm 2013...  mở rộng đối tượng cho vay, chú trọng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, ngành nghề, tăng doanh số cho vay, các khoản vay được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đưa chất lượng tín dụng làm mục tiêu hàng đầu, nâng cao công tác quản lý rủi ro, kiểm soát tốc độ tăng trưởng để đảm bảo chất lượng tín dụng.

 

 

                                 Upload
                          Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng chúc mừng ban chủ nhiệm quỹ TDND

 

    Tại đại hội lãnh đạo Ngân hàng Nhà Nước tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tịch mà Quỹ TD xã đã đạt được, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới Quỹ TD xã: Cần xây dựng và phát triển các mô hình điểm, sử dụng vốn có hiệu quả, có các biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất vốn quá hạn và nợ khó đòi. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến vay vốn và gửi tiền vào quỹ./.

 

Tin, ảnh: Thanh Huyền- Minh Sơn