huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn kiểm tra BTV Tỉnh ủy - Kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM tại huyện Cẩm Xuyên

05/12/2013

Thực hiện quyết định số 659 – QĐTW của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM đối với các huyện trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra của BTV tỉnh ủy vừa tổ chức kiểm tra tiến trình thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM tại huyện Cẩm Xuyên. Đoàn kiểm tra gồm đại diện các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở TNMT, Sở Tài chính, Sở Lao động TB và XH và các ban ngành cấp tỉnh liên quan. Ở huyện có các đồng chí Ban thường vụ huyện ủy và các Ban, phòng UBND huyện liên quan tham dự. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn , TUV – GĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ trì hội nghị. 
   
                       Upload
   
    Qua gần 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Cẩm Xuyên bước đầu gặp không ít khó khăn,về kết cấu hạ tầng kỷ thuật khu vực nông thôn thiếu quy hoạch đồng bộ, quản lý và thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai và tài nguyên còn nhiều bất cập, chất lượng lao động còn thâp chưa đáp ứng được yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN, nông thôn, về sản xuất NN quy mô nhỏ, manh mún, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, khoảng cách thu nhập chênh lệch mức sống của các vùng miền ngày càng tăng. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn bất cập…Với sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ chỉ đạo của tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo, lãnh đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở cùng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân nên sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM của huyện đã đạt được nhiều thành quả nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; Kết cấu hạ tầng dần dần được cải thiện, phát triển sản xuất có sự thay đổi rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Toàn huyện đã huy động và sử dụng nguồn vốn trong quá trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí với nguồn vốn hơn 670 tỷ đồng từ các nguồn vốn trực tiếp từ chương trình, vốn ngân sách TW, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã, các doanh nghiệp và huy động từ nhân dân. Đến nay huyện Cẩm Xuyên đã có 25/25 xã đạt 7/19 tiêu chí trở lên trong đó có 7/25 xã đạt 9 tiêu chí trở lên. Đặc biệt trong 5 xã điểm thì xã Cẩm Bình về đích đạt 19 tiêu chí năm 2013, xã Cẩm Thăng và Cẩm Thành về đích năm 2014, Cẩm Nam, Cẩm Yên, Cẩm Lạc về đích năm 2015. Tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra của các thành viên trong đoàn. Đồng chí đặng Ngọc Sơn, TUV – GĐ Sở NN và PTNT tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra NTM tại huyện Cẩm Xuyên đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên trong gần 3 năm qua. Đồng chí cũng đã nêu ra những khó khăn hạn chế và hướng khắc phục như: Nguồn lực giải ngân tốt nhưng ban giám sát cộng đồng chưa rõ và chưa kiểm tra chuyên sâu về nguồn lực có hiệu quả hay không, để sử dụng đảm bảo hơn, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể có nhiều quyết sách trong phát triển sản xuất, hạn chế phát triển các mô hình lớn tự do  và các mô hình nên tiêu thụ theo chuẩn hệ thống khép kín để tránh rủi ro. Tranh thủ được nguồn lực tái cơ cấu để phát triển các mô hình tập trung cần phải hướng cho dân về các lộ trình có đường nét rõ hơn, phấn đấu năm 2014 huyện Cẩm Xuyên sẽ đạt 4 đến 5 xã trong 20 xã Tỉnh chọn cán đích đạt 19 tiêu chí NTM
                                                                              
                                                                                 Tin, ảnh: Ngọc Long – Minh Sơn.