huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng ra quân làm đường bê tông

04/12/2013

Thực hiện mục tiêu quốc gia về XDNTM, thời gian này bà con nhân thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng đang tập trung ra quân làm đường bê tong theo tiêu chí NTM.

                      Upload


         Phúc Hải là một thôn vùng giáo và khi được xã vận động làm đường bê tông thì bà con nhân dân đã nhiệt tình tham gia hưỏng ứng, và trong những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi bà con nhân dân đã huy động hàng trăm ngày công, vận chuyển nguyên vật liệu, làm mặt bằng để làm tuyến đường có chiều dài gần 300m theo tiêu chí NTM, với chiều rộng 3,5m và dày 15phân và có tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, cấp trên hỗ trợ xi măng, số còn lại do bà con nhân dân đóng góp với mỗi khẩu là 150 ngàn đồng. Tuyến đường hoàn thành sẻ tạo điều kiện cho bà con nhân dân ở đây thuận tiện trong việc đi lại và trao đổi, mua bán hang hóa, cùng với đó góp phần giúp xã Cẩm Nhượng sớm hoàn thành 19 tiêu chí về XDNTM.

                                                                         Tin, ảnh: Trọng Thái – Minh Sơn