huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

18/01/2013

Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2013. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đình Hải, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các đ/c phó chủ tịch UBND huyện và đại diện một số ban ngành trong huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.
    
Năm 2012 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tiếp tục chịu tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và khu vực. Đặc biệt là việc thực hiện một số chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị quyết số 13/CP nên làm ảnh hưởng đến công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện. Nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự  nỗ lực của tập thể cán bộ ngành thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đã nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành nộp thuế của người nộp thuế, chính vì vậy  kết quả thu ngân sách năm 2012 đạt trên 84 tỷ đồng tăng 9,6 % so với năm 2011. Một số sắc thuế đạt KH tỉnh giao và tăng cao so với cùng kỳ như : thu tiền thuê đất, thu doanh nghiệp nhà nước, thu phí lệ phí. Kết quả có 8 xã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao tiêu biểu như Cẩm Vịnh, đạt 5, 1 tỷ đồng đạt 514% KH, Cẩm Nam thu đạt 3,5 tỷ đồng đạt 320% KH, Cẩm Lĩnh 1,3 tỷ đồng đạt 180% KH …

                    Upload
                                    Đ/c Nguyễn Đình Hải, P. Bí thư Huyện Uỷ - Chủ tịch UBND huyện 
                                                                    phát biểu chỉ đạo hội nghị


    Mặc dù thu ngân sách năm 2012 tăng 9,6% so với năm 2011, tuy nhiên mới đạt 69,5 % so với kế hoạch Tĩnh giao, tại hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân tồn tại, hạn chế như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngân sách có lúc, có địa bàn chưa thật sự quyết liệt. Một số xã, thị trấn thiếu tính chủ động trong công tác phối hợp quản lý đôn đốc thu nộp thuế ngoài quốc doanh. Công tác xây dựng tạo lập quy hoạch đất ở để trình phê duyệt quy hoạch còn chậm. Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế chưa được quan tâm đúng mức, việc chấp hành chế độ thu và thanh toán nộp tiền vào kho bạc nhà nước ở một số xã, thị chưa được thực hiện nghiêm túc, tình trạng tọa thu, tọa chi còn phổ biến, chưa được kiểm tra và xử lý nghiêm túc….
     Năm 2013 tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn là 85,3 tỷ đồng, HĐND huyện giao hơn 102 tỷ đồng. Để thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu năm 2013 UBND huyện Cẩm Xuyên đã thành lập BCĐ thu ngân sách, đề ra nhiều giiar pháp để đảm bảo thu ngân sách theo đúng kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó ngành thuế đã triển  khai một số giải pháp phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu các loại thuế phải thu theo KH HĐND huyện và tỉnh giao như: khuyến khích đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền huyện về các biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục phối hợp Đài TT huyện làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý thuế chống thất thu thuế...
    Tại Hội nghị tổng kết Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và có 8 tập thể và 4 cá nhân đã nhận được giấy khen của UBND huyện đã có thành tích hoàn thành công tác thuế năm 2012.  
 
                                                              Tin, ảnh: Hoài Thương - Đình Tuấn