huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ giải phóng hành lang giao thông

01-07-2019

        Với tinh thần quyết tâm cao, ngay từ những ngày đầu năm 2019, nhiều địa phương đã ra quân thực hiện các tiêu chí NTM. Tại thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ vừa ra quân giải phóng hành lang đường giao thông và xây dựng tường rào, tạo cảnh quan dọc tuyến đường.

 


Với khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi nhân dân Cẩm Mỹ đa ra quân giải tỏa hành lang giao thông.

 

        Với khí thế lao động khẩn trương trong 4 ngày với gần 280 lượt người dân ở thôn Trung Mỹ, xã Cẩm Mỹ  đã ra quân tham gia giải phóng hành lang đường giao thông trục chính của thôn Mỹ Trung. Đường có chiều dài 2km, mở rộng hành lang và đường từ 5 m lên rộng 9m.

 


UBND xã Cẩm Mỹ đã thực hiện chính sách hổ trợ các ca máy cho các thôn để giải tỏa hành lang giao thông.

 

       Sau khi giải phóng hành lang giao thông 20 chiến sỹ của đơn vị Trung đoàn 841 đã về tham gia cùng nhân dân thôn Mỹ Trung xây dựng tường rào dọc tuyến đường. Được các chiến sỹ về giúp đỡ xây dựng nông thôn mới nhân dân rất phấn khởi, qua đó tăng thêm tình cảm gắn bó giữa quân và dân.

      Dọc tuyến đường chính của thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ có 60 hộ dân sinh sống. Để mở rộng hành lang giao thông 13 hộ dân đã di dời các công trình và hiến hơn 400 m2 đất, giải phóng hàng nghìn cây cối các loại. Ngoài vận động nhân dân tham gia ngày công lao động xã đã hỗ trợ các ca máy đào giúp nhân dân và thôn trong di dời các công trình, cây cối và đào đắp đất đá các loại.

 

Hoài Thương- Ngọc Long