huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2018

11-13-2018

     Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2018. Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp lên lớp. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy. 

 


 Tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2018

 

    Tham gia lớp tập huấn có 145 đồng chí là trưởng phòng ngành, đoàn thể cấp huyện, bí thư Đảng ủy, chi ủy trực thuộc. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo 94 của huyện, ban tuyên giáo các xã, thị trấn.

 


Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy
phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

 

    Trong thời gian 1 buổi, các học viên đã được các giảng viên của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt 2 nội dung chuyên đề chính là Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình hiện nay, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Một số vấn đề về mạng xã hội và kỹ năng quản lý cách viết tin, bài và phương pháp đấu tranh trên mạng xã hội. Trong đó tập trung vào cách nắm bắt thông tin, vận dụng và đưa thông tin vào xử lý các vấn đề. Các kỹ năng tuyên truyền miệng, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Một số vấn đề chung về “diễn biến hòa bình”, Mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chúng ta nhằm đấu tranh phòng, chống hiện nay ….

 


Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi nội dung về  kỹ năng tuyên truyền miệng.
 

    Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm chắc các nội dung, phương pháp nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kỹ năng tuyên truyền miệng. Từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Phát huy vai trò tham mư tích cực cho cấp ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Kịp thời đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

 

Đình Tuấn