huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII, năm 2018

11-01-2018

    Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII, năm 2018. Đến dự ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV, đại diện các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy.

 


 Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII, năm 2018.

 

     Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII năm 2018 có 50 học viên, là Đảng viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 18 chuyên đề chính như : Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Chủ nghĩa Tư bản và các giai đoạn phát triển của nó. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta … Bên cạnh đó, các học viên cũng được trang bị thêm các nội dung về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng NTM hiện nay trên địa bàn toàn huyện.

 


Các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh, Huyện ủy và đông đảo học viên tham dự

 

    Thông qua lớp sơ cấp chính trị, nhằm trang bị, bổ sung các kiến thức về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị và vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn công tác đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

 

Đình Tuấn