huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 112 chủ tàu, thuyền và ngư dân trên biển

10-24-2018

        Hội đồng giáo dục QPAN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 112 học viên là Chủ tàu, thuyền và ngư dân hoạt động trên biển thuộc 6 xã, thị trấn ven biển.

       Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí  Nguyễn Trung Nghĩa  - Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Văn Hồng – UVBTV, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

 


Cẩm Xuyên bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 112 chủ tàu, thuyền và ngư dân trên biển.

 

      Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được truyền đạt 5 chuyên đề về những vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Phong trào quần chùng bảo vệ An ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển,đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để đảm bảo chất lượng, cuối khóa, Ban tổ chức lớp học sẽ kiểm tra kiến thức của các học viên thông qua viết bài thu hoạch.

      Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN các Chủ tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức của mình trong công tác quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lãnh thổ quốc gia trên địa bàn.

 

Minh Sơn – Phương Thảo