huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC

10-22-2018

    Trường THPT Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

         


 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC tại Trường THPT Cẩm Xuyên

 

    Tại buổi tuyên truyền, CBGV, học sinh đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC như: Các nội dung của Luật PCCC, các nghị định, Chỉ thị, Thông tư và các quy định khác của Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác PCCC. Vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Quy trình cứu chữa một vụ cháy, công tác cứu người, thoát nạn trong đám cháy. Các biện pháp phòng cháy cơ bản tại nhà trường,…

 


Hơn 1.500 CBGV, học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh
truyền đạt những kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC

 

  Bên cạnh đó học sinh và CBGV trường THPT Cẩm Xuyên cũng được giới thiệu về các phương tiện, hệ thống PCCC. Cấu tạo, tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng đáp ứng yêu cầu chữa cháy, dập tắt đám cháy ban đầu.

 


Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức cho CBGV và học sinh về PCCC
từ đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản tại các nhà trường

 

     Qua buổi tuyên truyền đã trang bị cho CBGV, học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết về công tác PCCC. Từ đó góp phần đảm bảo an toàn PCCC, An ninh trật tự tại trường học.

                                                         

Đình Tuấn - Trọng Hào ( Phòng CS PCCC&CNCH )