huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Huyện ủy Cẩm Xuyên giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn bàn định các mục tiêu nhiệm vụ trong tâm quý IV

09-26-2018

         Chiều ngày 26 tháng 9, Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; đồng chí Hà Văn Bình - Phó Bí thư thường trực huyện ủy vừa chủ trì hội nghị  giao ban Bí thư  Đảng ủy các xã, thị trấn quý 3 năm 2018 .

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; đồng chí Hà Văn Bình - Phó Bí thư thường trực huyện ủy vừa chủ trì hội nghị  giao ban bí thư các xã, thị trấn quý 3 năm 2018 .

 

       Trong quý 3 năm 2018 với sự tập trung lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đạt được nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất đạt 13% bằng 16% cùng kỳ năm 2017. Về nông nghiệp lúa hè thu tiếp tục đạt kết quả cao năng suất 53 tạ/ ha;  trồng mới trên 10 ha cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa; chăn nuôi phát triển, giá lợn hơi tăng cao. Đối với chương trình xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị đến nay toàn huyện có 7 tiêu chí tăng thêm so với khung kế hoạch; xây dựng mới 3 mô hình; thành lập 1 THT; 1 HTX và 9 doanh nghiệp; xây dựng 38km đường giao thông nông thôn; 15km rãnh thoát nước; 6,7km kênh mương theo cơ chế hỗ trợ xi măng của Nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 185 tỷ đồng, bằng 109% KH. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt  nhiều kết quả.

 


Thời gian này huyện Cẩm Xuyên đang tập trung thực hiện tháng cao điểm xây dựng NTM.

 

     Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến từ các xã, thị trấn nêu lên một số hạn chế, tồn tại chưa được thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian tới trong đó tập trung vào tháng cao điểm xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị  từ 15 tháng 9 đến 11 tháng 10 năm 2018.

     Hội nghị đã bàn những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó:  Tập trung rà soát lại các chỉ tiêu để có biện pháp, giải pháp hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai  sản xuất vụ Đông; chỉ đạo phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình NTM, nhất là các xã đăng ký về đích năm 2018; hoàn thành điều chỉnh đề án phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đến năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; đảm bảo ổn định về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

 

                                                Hoài Thương – Minh Sơn