huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Ra quân xây dựng kênh mương bê tông nội đồng theo tiêu chí NTM

09-24-2018

    Xã Cẩm Thăng vừa huy động người dân ra quân làm tuyến kênh mương bê tông nội đồng trong kế hoạch củng cố tiêu chí xây dựng NTM.

 


Ra quân xây dựng tuyến kênh mương bê tông nội đồng

 

    Trong ngày đầu của kế hoạch đã có trên 200 lượt người dân ra quân làm tuyến kênh mương bê tông tại thôn 2 xã Cẩm Thăng với chiều dài gần 700 m. Trong đó huyện Cẩm Xuyên có cơ chế xã hỗ trợ 100% xi măng, xã Cẩm Thăng hỗ trợ 150 triệu đồng cho 1 km tuyến kênh mương theo chương trình xây dựng NTM. Người dân cũng tham gia đóng góp tiền mua vật liệu như gạch, cát, sỏi và đóng góp ngày công lao động với kinh phí ước tính gần 200 triệu đồng.

 


Trong ngày đầu ra quân đã có trên 200 lượt người tham gia

 

    Với quyết tâm cao khẩn trương nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, khí thế ra quân của người dân hết sức sôi nổi. Bên cạnh đó, UBND xã Cẩm Thăng cũng đã huy động cán bộ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong việc thi công tuyến kênh mương bê tông.

 


Khí thế ra quân khẩn trương và hết sức sôi nổi

 

    Dự kiến kế hoạch hoàn thành tuyến kênh mương sẽ diễn ra trong 7 ngày. Qua đó đáp ứng kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 gắn với củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được đề ra từ đầu năm.

 

Đình Tuấn – Minh Sơn