huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Cẩm Xuyên đánh giá kết quả xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

08-11-2018

      Các đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt , Phó Chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì hội nghị sơ kết xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. 

 

     Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Long - Phó Chánh VPĐP nông thôn mới tỉnh.  Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy;  đồng chí Bùi Quang Mai -  UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;  đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy.

 


Hội nghị sơ kết xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị 7 tháng đXuyeenm,  triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 .

 

      Trong 7 tháng đầu năm tổng nguồn vốn huy động huyện Cẩm Xuyên đạt 136 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 47 tỷ đồng còn lại nguồn ngân sách các cấp và vốn lồng ghép từ các chương trình dự án. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí, thực hiện các nội dung ký cam kết : toàn huyện có 29/73 tiêu chí có mức độ đạt trên 70% , 29/73 tiêu chí có mức độ đạt từ 50-70% , 8 tiêu chí có mức độ đạt dưới 50%.

 


Ra quân làm đường bê tông nông thôn theo tiêu chí NTM

 

    Về xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu có 8/27 địa phương có mức độ đạt trên 70% ; 8/27 địa phương có mức độ đạt từ 50-70% ; 11/27 địa phương có mức độ đạt chuẩn dưới 50% Về chỉnh trang đô thị hai đơn vị Thị trấn Cẩm Xuyên và Thị Trấn Thiên Cầm có khối lượng thực hiện đạt khá từ 50- 60% KH.

 


 Nhân  dân huyện Cẩm Xuyên tích cực hiến đất, bờ rào để mở rộng hành lang làm đường GTNT

 

     Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các đại biểu đưa ra một số khó khăn ở cơ sở như: nhiều cột điện sau khi giải phóng hành lang đường cần được di dời;  công tác quy hoạch nghĩa trang ; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu …

 

 

 


Các đồng chí lãnh đạo văn phòng NTM tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, các cá nhân đạt giải trong cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẫu huyện Cẩm Xuyên năm 2017.

 

       Tại hội nghị sơ kết xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, huyện Cẩm Xuyên đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân đã đạt kết quả cao trong cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu cấp huyện.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương  - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kKết luận tại hội nghị sơ kết  

 

      Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến cuối năm, theo đó một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần được quan tâm thực hiện : Các địa phương soát xét, đánh giá lại các tiêu chí xây dựng NTM; các đồng chí được phân công chỉ đạo cơ sở từ BTV, cấp ủy bám sát cụm, địa bàn được phân công kiểm tra, đôn đốc cơ sở, chỉ đạo các xã hàng ngày phải có cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, giúp  nhân dân; các xã, thị trấn phải đánh giá lại theo kế hoạch từ đầu năm; giao các đoàn thể phối hợp giúp các xã, thị trấn xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị. Đối với công tác báo cáo chỉ đạo, giám sát cơ sở Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND giao cho Văn phòng huyện ủy tổng hợp số liệu của các đồng chí BTV huyện ủy về công tác chỉ đạo các xã,thị trấn; văn phòng điều phối NTM huyện chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo số liệu của các đồng chí cấp ủy, sau khi tổng hợp số liệu chiều thứ 2 hàng tuần báo cáo về thường trực huyện ủy để nghe và đánh giá.

                                           

 Hoài Thương - Đình Tuấn