huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Cẩm Xuyên ra quân thực hiện tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

06-19-2018

     Hưởng ứng đợt phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Xã Cẩm Thành và xã Cẩm Thịnh vừa tổ chức lễ phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ( 15/06/2018 – 15/6/2018).

 


Nhân dân Cẩm Thịnh tích cực ra quân xây dựng khu dân cư mẫu.

 

     Sau lễ phát động các các khu dân cư đã ra quân thực hiện xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, trồng các cây xanh và thực hiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn.

 


Cán bộ, nhân dân xã Cẩm Thành ra quân chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa Thôn.

 

     Tại xã Cẩm Thành sau 3 năm phấn đấu về đích xây dựng NTM đến nay đã xóa bỏ gần 600 vườn tạo, xây dựng 45 vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định , cảnh quan môi trường và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi;  9/9 khu dân cư đang triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, hơn 200 vườn hộ đang triển khai xây dựng vườn mẫu…

 


 Cẩm Xuyên phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

 

     Hưởng ứng đợt phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, nhằm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu và nâng cao mức độ đạt chuẩn các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn huyện. Thời gian này các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức chương trình và phát động phong trào tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới.

 

 

    Các xã đã về đích xây dựng NTM sẽ cũng cố nâng cao mức độ đạt chuẩn của 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Đối với các xã đang phấn đấu về đích NTM năm 2018 và nhóm xã chưa đạt chuẩn đang đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Theo đó các xã sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục trong xây dựng NTM; trước mắt cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát quang hành lang giao thông, xây dựng hệ thống hàng rào xanh, khơi thông hệ thống thoát nước tại các khu dân cư; BCĐ xây dựng NTM các xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các hạng mục công trình tại các thôn xóm…

 

Danh Cường