huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn phòng trừ Rầy lưng trắng và quản lý bệnh Lùn sọc đen Phương Nam hại lúa vụ Hè Thu 2018

06-18-2018

       Nhằm khống chế tình hình sâu bệnh hại lúa, để đảm bảo vụ Hè Thu thắng lợi. UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lớp tập huấn quán triệt về phòng trừ Rầy lưng trắng và quản lý bệnh Lùn sọc đen Phương Nam hại lúa  cho hơn 100 cán bộ chuyên trách huyện và lãnh đạo, Trưởng ban Khuyến nông các xã, thị trấn trong toàn huyện. Dự chỉ đạo lớp tập huấn ở tỉnh có lãnh đạo Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh; ở huyện có đồng chí Trần Hữu duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Tập huấn phòng trừ Rầy lưng trắng và quản lý bệnh Lùn sọc đen Phương Nam hại lúa vụ Hè Thu 2018.

 

        Theo báo cáo kết quả điều tra của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện thì các trà lúa gieo sớm ( Từ ngày 1 - 5/6/ 2018) ở một số địa phương như: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Quan, Cẩm Huy, Cẩm Thăng, Cẩm Nam… Cây lúa được 2 đến 3 lá thật, mật độ Rầy lưng trắng trưởng thành trung bình 4 đến 5 con/m2, có nơi đến10 con/m2, mật độ ổ trứng 50 – 200 ổ/m2. Kết quả thu mẫu rầy giám định vi rút lùn sọc đen Phương Nam tại thôn Tiến Hưng ( xã Cẩm Hưng ), thôn Hưng Đạo (  xã Cẩm Lạc)  đã dương tính với virút Lùn sọc đen. UBND huyện đã triển khai đề án sản xuất vụ Hè Thu trong đó cảnh báo bệnh Lùn sọc đen Phương Nam sẽ gây hại  và ảnh hưởng đến sản xuất của vụ Hè Thu.

       Tại buổi tập huấn cán bộ Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh; Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN ngành chuyên môn đã phổ biến các nôi dung như: Quy trình kỷ thuật quản lý bệnh Lùn sọc đen hại lúa; Phạm vi áp dụng, nguyên nhân triệu chứng và đặc điểm gây hại; Đặc điểm phát sinh gây hại và phương thức lan truyền; Sơ đồ truyền bệnh Lùn sọc đen của rầy lưng trắng và biện pháp quản lý bệnh Lùn sọc đen…

      Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn các biện pháp kỷ thuật để quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa có hiệu quả, góp phần bảo vệ và phát triển, sản xuất lúa an toàn, bền vững.

 

Ngọc Long