huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Ra mắt Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Duệ

05-29-2018

     Liên đoàn lao đng huyn Cm Xuyên va t chc  ra mt Công đoàn Qu tín dng nhân dân xã Cm Du.

    Công đoàn quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Duệ ra mắt với 7 thành viên. Là một đơn vị mới đi vào hoạt động gần 2 năm, tuy nhiên quỹ đã có nhiều bước tiến đáng kể, nhất là vào năm 2017. Trong đó quỹ hằng năm đều có bước tăng trường, đảm bảo tín anh toàn bên vững trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Quỹ cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ nhà nước tại địa phương và các mục tiêu, chế độ tài chính do ngân hàng nhà nước quy định. Đến nay doanh số cho vay đạt trên 44 tỷ đồng, tăng hơn 35 tỷ so với năm trước. Nhờ đầu tư đúng hướng, thẩm định phương án sản xuất chặt chẽ và việc sử dụng vốn có hiệu quả đã góp phần giải quyết thêm hàng trăm việc làm cho các lao động với nhiều ngành nghề khác nhau.

 


Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Liên đoàn lao động huyện,
chúc mừng ra măt công đoàn quỹ tín dụng xã Cẩm Duệ

 

   Đối với việc thực hiện các chế độ phụ cấp, chế độ và các hoạt động xã hội luôn được thực hiện đầy đủ. Các cán bộ, nhân việc được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Công đoàn cơ sở cũng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong công tác trau dồi phẩm chất cán bộ. Hằng năm đã trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với mục đích đẩy mạnh trong công tác thi đua khen thưởng. Tham gia các hoạt động từ thiện với mục tiêu giúp các thành viên gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai lũ lụt. Ngoài ra công đoàn và tổ chức cũng luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh …

    Việc ra đời tổ chức công đoàn sẽ góp phần khẳng định vị trí vai trò của tổ chức trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi cho các thành viên. Qua đây còn là chổ dựa tinh thần giúp các thành viên đoàn kết, giúp nhau vược qua những khó khăn thách thức nhằm góp phần vào sự thành công chung của đơn vị.

 

Minh Sơn