huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Sức khỏe & đời sống

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tháng hành động VSATTP năm 2018

05-13-2018

     Thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018, Ban chỉ đạo Liên nghành VSATTP huyện Cẩm xuyên đã tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không để xẩy ra dịch bệnh và các vụ ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn.

 


Tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở và xử lý 2 cơ sở với số tiền gần 2 triệu đồng

 

    Từ ngày 15/4 đến nay đoàn đã tiến hành tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống trong toàn huyện. Qua kiểm tra đã phát hiện có 8 cơ sở vi phạm về VSATTP, trong đó có 2 cơ sở vi phạm bị xử lý với số tiền 1 triệu 750 ngàn đồng. Riêng đối với các cơ sở thực phẩm vi phạm nhỏ được đoàn kiểm tra liên nghành nhắc nhở và bàn giao cho ban chỉ đạo các xã, thị trấn, Trạm y tế cơ sở theo giỏi giám sát, kiểm tra việc khắc phục vi phạm và báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo VSATTP của huyện. Công tác giám sát ngộ độc thực phẩm đã được triển khai đến tận thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư và đã có phương án phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xẩy ra trên địa bàn toàn huyện.

    Tuy nhiên trong quá trình triển khai các hoạt động đảm bảo VSATTP tại cơ sở vẫn còn có những khó khăn, tồn tại, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa vào cuộc một cách quyết liệt và đồng bộ, một số xã, thị trấn triển khai các văn bản chỉ đạo tháng hành động VSATTP chưa đầy đủ hoặc công tác thanh, kiểm tra chưa được thường xuyên; Việc ký cam kết các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư của Bộ NN&PTNT thực hiện còn chậm...

 


Các xã thị trấn và những đơn vị liên quan cần quan tâm
thực hiện tốt hơn nữa vấn đề đảm bảo VSATTP

 

    Để triển khai thực hiện tốt đảm bảo công tác VSATTP trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện cũng đã đề ra các giải pháp, tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo và đoàn thanh tra, kiểm tra VSATTP các cấp; tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo VSATTP cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.

 

Ngọc Long.