huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

05-07-2018

         Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên tổ chức lớp tập huấn Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” và hướng dẫn thực hiện “ Tiêu chí thủy lợi theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Hà Tĩnh”. Cho hơn 200 cán bộ, công chức, bí thư, thôn trưởng 5 xã gồm Cẩm Trung, Cẩm Hòa, Cẩm Nhượng, Cẩm Duệ và xã Cẩm Sơn. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


 Cẩm Xuyên tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
 

        Trong thời gian 1 buổi các đại biểu đã được các giảng viên giới thiệu về tình hình thời tiết khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai diễn ra trong những năm qua, cách phòng tránh những loại hình thiên tai như : Bão, lũ lụt, động đất, sóng thần… Nghe giới thiệu hướng dẫn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, hướng dẫn thực hiện các bước quản lý, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống thiên tai, giám sát kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã và cá nhân hộ gia đình.

          Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng dồng là một quá trình trong đó người dân trong cộng đồng chủ động tham gia tích cực vào việc xác định và phân tích các rủi ro thiên tai, lập kế hoạch, thực hiện theo giỏi và đánh giá các hoạt động nhằm mục đích giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng ứng phó, thích nghi của cộng đồng với tác động của thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Cũng tại lớp tập huấn các đại biểu cũng đã được phổ biến và hướng dẫn thực hiện tiêu chí thủy lợi theo bộ tiêu chí xã đạt đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Ngọc Long