huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

05-07-2018

         Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên tổ chức lớp tập huấn Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” và hướng dẫn thực hiện “ Tiêu chí thủy lợi theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Hà Tĩnh”. Cho hơn 200 cán bộ, công chức, bí thư, thôn trưởng 5 xã gồm Cẩm Trung, Cẩm Hòa, Cẩm Nhượng, Cẩm Duệ và xã Cẩm Sơn. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trần Hữu