huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Tập huấn lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn

04-02-2018

     UBND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch UBND và trưởng trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

 


 Tập huấn triển khai lập hồ sơ tập quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn.

 

     Tại hội nghị tập huấn đã triển khai một số nội dung thực hiện như tạo lập và quản lý phần mềm hồ sơ sức khỏe toàn dân. Lập hồ sơ quản lý sức khỏe các nhân theo mẫu quy định. Thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin về sức khỏe vào hồ sơ quản lý sức khỏe các nhân cho người dân. Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền vận động. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và khen thưởng. Quy trình đối với các đơn vị như Sở y tế, UBND huyện, trung tâm y tế dự phòng , phòng y tế và các đơn vị xã thị trấn trên địa bàn … Được biết thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm 2018.

 


Mục tiêu thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân
đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có. 

 

    Thông qua đây nhằm mục tiêu thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân để mọi người đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có. Từ đó nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở. Tăng cường y tế dự phòng và góp phần giảm quá tải bênh viên tuyến trên.

 

Đình Tuấn