huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2018

04-02-2018

     Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2018 cho gần 48 Đảng viên mới thuộc Đảng bộ, Chi bộ các xã thị trấn, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

      Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Biện Văn Thuyết, UVBTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra huyện ủy. Đại diện lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. 

 


Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2018

 

       Sau 7 ngày học tập và rèn luyện, các học viên đã được các giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt 10 chuyên đề. Tập trung trình bày những vấn đề cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Những nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của Đảng viên… Qua quá trình học tập, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đã luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, thủ trường các cơ quan đơn vị. Đặc biệt là sự quan tâm theo dõi thường xuyên của thường trực huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng Đảng. Đối với các học viên đã số đều có ý thức trách nhiệm vươn lên trong học tập, chú ý nghe giảng và làm bài tốt nghiệp đạt thành tích cao. Kết thúc khóa bồi dưỡng đã có 45 đồng chí đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 7 đồng chí đạt loại giỏi và 37 đồng chí đạt loại khá. Tại lễ bế giảng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã trao phần thưởng cho 4 học viên xuất sắc của khóa học.

 


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc

 

       Thông qua lớp giúp các học viên nắm vững kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối cách mạng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở đó các Đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đình Tuấn