huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Mỹ cây lạc phát triển tốt

03-23-2018

       Đến thời điểm này diện tích lạc xuân của xã Cẩm Mỹ đang sinh trưởng và phát triển tốt.

 

     Vụ xuân năm nay xã Cẩm Mỹ gieo trồng 200 ha lạc xuân . Với các giống chủ lực như L14, L23 và các giống lạc cao sản. Cây lạc được bà con nông dân trồng trên 8 đơn vị thôn xóm.Trong đó chủ yếu tập trung ở thôn 2 và thôn 3. Hiện nay cây lạc đã cho ra 5 lá.

     Do quá trình thâm canh cây lạc đúng lịch thời vụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cùng với điều kiện thời tiết khá thuận lợi có mưa xuân và độ ẩm không khí tăng dần nên nhìn chung cây sinh trường và phát triển tốt. 

             

  Hoài Thương