huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Truyền thống văn hóa

Cẩm Thịnh: Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh

11-07-2014

Dòng họ Phan Xuân xã Cẩm Thịnh vừa đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Theo các cuốn gia phả họ Phan Xuân, từ năm 1884 đã được Viên Hán Nôm dịch ra chữ Quốc ngữ cho thấy dòng họ Phan Xuân xã Cẩm Thịnh có nguồn gốc từ huyện Đức Thọ đến nay đã trải qua 18 đời, khoảng 420 năm. Trải qua nhiều thế kỷ có nhiều người học hành, đỗ đạt cao và làm quan bắt đầu từ thời Hậu Lê.

        Con cháu dòng họ Phan Xuân rước bằng di tích lịch sử cấp Tĩnh

Bằng tài năng và đức độ nhiều thế hệ dòng họ Phan Xuân đã đóng góp xứng đáng công lao của mình được triều đình và nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Đặc biệt có danh thần Phan Xuân Hân, là tổ thúc đời thứ 6 , là người thông minh, tài giỏi đã từng đậu tiến sỹ, từng giữ chức : “đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu trụ quốc thượng liên, tước cơ lĩnh hầu”, sự nghiệp văn quan cộng với quân công trong võ quan, Phan Xuân Hân được ban tặng chức tước cao trọng :”Trụ Quốc Thượng liên cơ lĩnh hầu ” cùng với vinh hàm ban cho quan đại thần hàng nhất phẩm: “Đặc Tiến kim tử vinh lộc đại phu ”. Sau này dưới thời phong kiến, triều đình nhà Nguyễn đã ban cấp nhiều sắc phong  ghi nhận công lao to lớn của Phan Xuân Hân đối với sự nghiệp phò vua giúp nước  và tôn ông làm phúc thần của làng. Hiện nay tại nhà thờ họ Phan Xuân xã Cẩm Thịnh còn lưu giữ 4 đạo sắc của vua Khải Định phong thần cho Phan Xuân Hân. Sắc ghi “Sắc cho thôn Lai Trung, xã Ngoã cầu, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh thờ phụng vị thần triều Lê, là đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu trụ quốc thượng liên cơ lĩnh hầu hộ nước giúp dâan đã từng linh ứng. Nay thừa mệnh sáng lớn lao, tưởng nhớ đến công lao đóng góp tốt lành của thần  nên phong là Dực bảo trung Hưng linh Phù chi thần. Chuẩn bị tiếp tục thờ phụng để bảo vệ, che chở cho dân của trẩm”

Được hưởng phúc tốt lành của tổ tiên, họ Phan Xuân ngày nay đã phát triển phồn thịnh , toàn họ có 600 hộ. Con cháu của họ Phan Xuân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi đua học tập, lao động, công tác có nhiều đóng góp trong xây dựng dòng họ, quê hương ngày càng phát triển.

 

Tin, ảnh: Hoài Thương- Minh Sơn