huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bà con nông dân Cẩm Xuyên tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa

02-27-2018

     Trong những ngày này bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên đang tập trung dặm tỉa và chăm sóc lúa xuân.

 

     Vụ xuân năm nay toàn huyện sản xuất 9500 ha lúa, cơ cấu các giống ngắn có năng suất và chất lượng cao như: khang dân 18, Khang dân đột biến,  NA2, XM 12, Nếp 97, Nếp 98, HT1 và sản xuất thử nghiệm một số giống như Lam Sơn 18, NA6, DQ11...Qua kiểm tra của các ngành chuyên môn huyện cho thấy nhìn chung các trà lúa xuân ở huyện Cẩm Xuyên đều sinh trưởng và phát triển tốt. Trong những ngày vừa qua, bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên đã tâp trung dặm tỉa, chăm sóc và bón thúc cho lúa.

 


Các trà lúa xuân ở huyện Cẩm Xuyên đều sinh trưởng và phát triển tốt.

 

       Ngành chuyên môn huyện và các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân cần tập trung dặm tỉa, đặc biệt kiên quyết nhổ tỉa những thửa ruộng gieo quá dày, đảm bảo đúng mật độ, hạn chế các loại dịch bệnh phát sinh.

 


Nông dân huyện Cẩm Xuyên dặm tỉa cho lúa 

 

      Theo khuyến cáo, hiện nay điều kiện thời tiết mưa ẩm, sương mù nhiều, ánh sáng yếu, kết hợp với bón thúc giai đoạn đẻ nhánh, nên dể phát sinh các loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn gây hại. Đến ngày 26/2/2-18 bênh đạo ôn lá đã xuất hiện trên đồng ruộng ở các xã Cẩm Dương, Cẩm Hòa, Cẩm Hưng và Cẩm Sơn trên các giống NA6, NA2, XM12, KD18 với tỷ lệ nhiệm trung bình 1-2%, nơi cao 5- 7%.

      UBND huyện chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng, kiểm tra và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỷ thuật: Kịp thời phát hiện những diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, tiến hành khoanh vùng và hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời bằng một trong các loại thuốc hóa học sau:

      FuJione 40 WP: pha 15g thuốc cho bình 10 lít nước, phun 2- 3 bình/sào.

      Beam 75 WP: Pha 4g thuốc cho bình 10 lít nước, phun 2- 3 bình/sào.

      Filia 525SC: Pha 10 – 12 ml thuốc cho bình 10 lít nước, phun 2- 3 bình/sào.

      Kabim 30WP: Pha gói 10g cho bình 10 lít nước, phun  3 bình/sào.

      NinJa 35SE: Pha 25ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

       Cùng với chăm sóc dặm tỉa, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra, thăm đồng, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh, để phòng trừ kịp thời và hữu hiệu, nhằm đảm bảo một vụ sản xuất thắng lợi.

 

                                                          Hồng Phượng – Minh Sơn