huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh thắp hương khu mộ cố tổng bí thư Hà Huy Tập

09/02/2018

      Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Tinh ủy và các ban phòng cấp tỉnh vừa đến dâng hoa, hương tại khu mộ cố Tổng bí thư Hà Huy Tập. Về phía huyện Cẩm Xuyên có các đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tinh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Văn Bình phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBDN huyện. Các đồng chí UVBTV, trưởng phó một số ban nghành cấp huyện.

 


Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Tinh ủy và huyện Cẩm Xuyên

 

 


 .... dâng hoa, hương tại khu mộ cố Tổng bí thư Hà Huy Tập. 

 

     Tại khu mộ cố tổng bí thư Hà Huy Tập, đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh và các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, các đồng chí thường trực huyện ủy, HDND, UBND huyện Cẩm Xuyên đã dâng hoa, hương lên mộ đồng chí Cố tổng bí thư Hà Huy Tập. Với lòng thành kính sâu sắc các đồng chi lãnh đạo cấp Tỉnh, huyện Cẩm Xuyên luôn ghi nhớ những công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thế hệ hôm nay nguyện vững tin theo con đường cách mạng mà Bác hồ đã chọn, xây dựng quê hương Hà Tĩnh nói chung và huyện Cẩm Xuyên nói riêng giàu mạnh văn minh.

 


 Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tinh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
dâng hoa tại nhà thờ lưu niệm đồng chí Nguyễn Đình Liễn

 


thắp hương lên bàn thờ đồng chí Nguyễn Đình Liễn

 

 

       Cùng trong buổi sáng, các đồng chí Thường trực huyện ủy, HDND, UBND huyện và các ban ngành cấp huyện đã đến dâng hoa, hương lên nhà thờ lưu niệm đồng chí Nguyễn Đình Liễn, người bí thư đảng bộ đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên. Thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên.

 


Các đồng chí Thường trực huyện ủy, HDND, UBND huyện và các ban ngành cấp huyện
đến dâng hoa, hương tại nghia trang liệt sỹ huyện

 

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tinh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện dâng hoa

 


cùng các đồng chí trong thường trực huyện ủy dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sỹ

 

    Được biết trong năm qua với sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, những đường lối chính sách sát đúng và sự tin tưởng của người dân các địa phương trên địa bàn toàn huyện. Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều thành tích cao trong các lĩnh vực xây dựng kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, đến nay toàn huyện đã có 11 xã về đích NTM.

 

Đình Tuấn