huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Xã Cẩm Phúc triển khai nhiệm vụ và ký cam kết xây dựng NTM năm 2018

02-06-2018

          Xã Cẩm Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng NTM năm 2017 triển khai nhiệm vụ và ký cam kết xây dựng NTM năm 2018. Dự hội nghị ở huyện có đồng chí Phạm Văn Thắng, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, các đồng chí đại diện UBMTQ huyện, các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.

 


 

         Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đặc biệt năm 2017 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Cẩm Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Năm 2017 huy động 12 nghìn ngày công, hàng trăm triệu đồng và nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, xây dựng 2km đường giao thông nông thôn, 10km rãnh thoát nước , 17km hệ thống điện chiếu sáng đường trục thôn, đường ngõ xóm…

       Toàn xã có trên 600 hộ phá bỏ vườn tạp, có 800 hộ chỉnh trang vườn hộ, xây mới 3km bồn trồng hàng rào xanh, trồng mới hơn 13 nghìn m hàng rào xanh; hoàn thành các hạng mục công trình trường Mầm non, Trạm y tế…. Đến nay đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cuối năm 2017 xã đạt 20 trên 20 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

        Để đạt được kết quả đó xã đã phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền gíao dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong cộng đồng; phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

 


Tại hội nghị tổng kết UBND xã Cẩm Phúc đã trao giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 


Đồng chí Phạm Văn Thắng, UVBTV, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện và lãnh đạo xã Cẩm Phúc chứng kiến các Thôn ký cam kết tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong năm 2018.

 

       Những kết quả đạt được trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM  là nền tảng quan trọng để cấp ủy chính quyền và nhân dân nỗ lực, phấn đấu xây dựng, cũng cố và phát triển các tiêu chí một cách bền vững trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Hoài Thương- Ngọc Long