huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Triển khai thực hiện đề án phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa và tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc.

01-23-2018

    UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018 – 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc. Chủ trì và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Duyệt, Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Triển khai thực hiện đề án phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa 
và tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc

 

    Tại hội nghị triển khai đề án và tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, lãnh đạo 8 xã thuộc đề án triển khai thực hiện là Cẩm Minh, Cẩm Trung, Cẩm Sơn, Cẩm Thịnh, Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Cẩm Quan và Cẩm Mỹ đã được nghe dự thảo kế hoạch thực hiện đề án. Đồng thời được chuyên viên của trung tâm khuyến nông Tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản trong kỹ thuật trồng chăm sóc cây cam. Trong đó tập trung vào tầm quan trọng của công tác chọn đất trồng, những căn cứ để lựa chọn đất trồng. Công tác làm đất, xử lý đất trồng, đào hố và mật độ khoảng cách trồng, thời vụ trồng. Bên cạnh đó các kỹ thuật khác như lựa chọn giống và sử dụng giống, cách trồng cây, chăm sóc cây trồng thời kỳ kiến thiết cơ bản. Các loại sâu bệnh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây cam. Ngoài ra thời điểm cây trồng vào kỳ kinh doanh, thu hoạch và bảo quản đảm bảo mùa vụ … Tại buổi tập huấn, các đại biểu cũng đã được trực tiếp hỏi và trả lời những vướng mắc liên quan đến kỹ thuật trồng chăm sóc cây cam.

 


Thông qua triển khai đề án và công tác tập huấn
nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ trồng cam

 

    Thông qua triển khai đề án và công tác tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các địa bàn được hưởng lợi. Từ đó chủ động kế hoạch thực hiện, tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ trồng cam.

 

Đình Tuấn