huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên thảo luận Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

12-01-2017

    Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy , ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6, khóa XII, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên đã tổ chức thảo luận. Ở tỉnh có Đồng chí Phan Cao Thanh, UVBTV, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, HĐND, Phó chủ tịch UBND; UBMTTQ , các đoàn thể cấp huyện, văn phòng huyện ủy, UBND huyện. 

 


Thảo luận Nghị quyết trung ương 6, khóa XII của Đảng

 

    Theo đó 4 Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng đã được các đại biểu huyện Cẩm Xuyên nhất trí, đồng tình cao và  thảo luận sôi nổi. Về Nghị quyết “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả” , tại địa phương nhiều đơn vị, ban ngành còn có chức năng nhiệm vụ chống chéo. Một số ban ngành, đơn vị có thể sáp nhập để tinh gọn và phát huy hiệu quả như : Ban dân vận với Mặt trận tổ quốc huyện; Ban tuyên giáo với Trung tâm chính trị huyện.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện
phát biểu tại buổi thảo luận 

 

    Công tác sáp nhập thôn xóm đã được huyện Cẩm Xuyên thực hiện nhiều năm nay, và phấn đấu không còn xã trên 10 thôn xóm. Sau khi sáp nhập vai trò, sức mạnh của Đảng được tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng thôn xóm, tổ dân phố tự quản. Đối với cán bộ thôn, xóm các đại biểu cho rằng cần xem xét về mức hỗ trợ chính sách, phụ cấp tính theo quy mô dân số.

 


Ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Đình Phi, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy

 

      Việc tinh giảm biên chế phải gắn với đề án vị trí việc làm. Tuy nhiên trong đề án vị trí việc làm của huyện đã được phê duyệt, còn xây dựng vị trí việc làm chung chung chứ chưa theo quy mô quản lý. Trong khi nhiệm vụ phân cấp thì cán bộ ngành cấp huyện còn phải làm thêm nhiều việc mà các sở ngành giao.

 


Đồng chí Phan Cao Thanh, UVBTV, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy phát biểu tại buổi thảo luận

 

     Phát biểu tại buổi thảo luận Nghị quyết Trung ương 6, đồng chí Phan Cao Thanh, UVBTV, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy khẳng định 4 Nghị quyết mà hội nghị trung ương 6, khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng với thực tiễn hiện nay, liên quan đến công tác cán bộ, hiệu quả quản lý nhà nước và đời sống nhân dân; các Nghị quyết vừa mang tính đồng bộ, tổng thể vừa mang tính cụ thể. Đảng bộ Cẩm Xuyên cần bám sát kế hoạch của các Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện triển khai đạt kết quả cao, đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách sớm nhất và hiệu quả nhất.

 

Hoài Thương - Ngọc Long