huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Hưng đồng loạt ra quân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu

11-30-2017

    Nhằm hoàn thành tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng NTM. Đồng loạt người dân 9 thôn xóm toàn xã Cẩm Hưng huyện Cẩm Xuyên đã ra quân thực hiện việc chỉnh trang vườn hộ, trồng các loại cây rau màu cho gia trị kinh tế.

 


Hỗ trợ các gia đình neo đơn chỉnh trang vườn hộ

 

      Đã có hơn 300 hộ gia đình của 9 thôn xóm trong toàn xã được chia làm 15 tổ đồng loạt ra quân. Tập trung về giúp các gia đình chỉnh trang vườn hộ, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường đảm bảo thông thoáng, tạo cảnh quan sạch đẹp. Bên cạnh đó người dân cùng với sự hỗ trợ của cưa xăng đã tiến hành giúp một số hộ gia đình neo đơn để chặt bỏ các loại cây tạp trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế. Xã Cẩm Hưng cũng có chế độ kích cầu hỗ trợ 40% tiền cọc bê tông để giúp nhiều hộ tập trung dựng cột làm hàng rào và trồng cây xanh theo tiêu chí NTM. Để đẩy nhanh tiến độ, xã cũng đã huy động lực lượng cán bộ, các đoàn thể từ cấp xã đến thôn xóm xuống chỉ đạo, cùng lao động hỗ trợ các hộ gia đình. Đến nay toàn xã Cẩm Hưng đã chỉnh trang được trên 50 vườn, cơ bản đảm bảo cảnh quan thông thoáng sạch đẹp theo tiêu chí NTM. Tiêu biểu như thôn Hưng Trung, Hưng Tiến, Thắng Thành, Hưng Dương …

 


Xây dựng hàng rào xanh sạch đẹp tạo diện mạo NTM

 


Chỉnh trang các khu vườn mẫu cho giá trị kinh tế cao

 

     Dự tính Cẩm Hưng sẽ ra quân trong 1 tuần đê hoàn thành tiêu chí xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo yêu cầu của đoàn liên ngành thẩm định NTM Tỉnh.

 

Đình Tuấn