huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Kiểm tra đánh giá hoạt động Y tế cơ sở cuối năm 2017

11-30-2017

    Đoàn kiểm tra trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên vừa tiến hành kiểm tra tại 27 Trạm y tế xã, thị trấn về chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác năm 2017 và kết quả thực hiện và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã. Những khó khăn, vướng mắc để tìm ra những giải pháp khắc phục tại các trạm Y tế xã, thị trấn.

 


 Kiểm tra công tác hoạt động tại 27 Trạm y tế xã, thị trấn cuối năm 2017

 

     Quá trình kiểm tra được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan nhằm đánh giá đúng hoạt động tại tuyến y tế cơ sở.  Theo đánh giá quá trình hoạt động cấp ủy Đảng, chính quyền một số địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020 và đạt tiêu chí 15. Hầu hết các Trạm Y tế đảm bảo đủ cán bộ làm việc, đủ chức danh nghề nghiệp cần có tại Trạm theo quy định phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, 100% các thôn có Y tế thôn bản. Hầu hết các Trạm cơ sở vật chất đảm bảo, đảm bảo đủ các phòng chức năng, đủ hạ tầng kỹ thuật, khối phụ trợ, trang thiết bị khám chữa bệnh đầy đủ để nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 


Kiểm tra sổ sách giấy tờ triển khai các nhiệm vụ trong năm 2017

 

    Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hầu hết các Trạm y tế đã lưu danh sách Bảo hiểm Y tế. Các Trạm Y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, không có tai biến gì xảy ra. Các Trạm Y tế đã tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng và các biện pháp đảm bảo an toàn tiêm chủng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đầy đủ và có hiệu quả. Tuy nhiên, các Trạm Y tế còn có nhiều khó khăn, tồn tại như một số xã kế hoạch hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân còn sơ sài.  Một số trạm Y tế xây dựng kế hoạch hoạt động Trạm Y tế chưa chất lượng; kế hoạch hoạt động của một số chương trình mục tiêu quốc gia không có số. Một số Trạm sổ sách ghi chép chương trình Sốt xuất huyết, CSSKSS chưa đầy đủ, rõ ràng …

     Đoàn kiểm tra của trung tâm y tế dự phòng huyện cũng yêu cầu các đơn vị cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã, thị trấn; thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát kịp thời, thường xuyên không để dịch xảy ra; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Y tế có hiệu quả …

                   

Thùy Phong - Trung tâm y tế dự phòng huyện