huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Sở Y tế kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên

25/11/2017

     Đoàn kiểm tra của Sở Y tế vừa có buổi kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên về công tác Y tế dự phòng tuyến huyện cuối năm.

 


Đoàn kiểm tra Sở y tế làm việc với Trung tâm y tế dự phòng huyện

 

    Sau khi nghe thông qua báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm trong năm 2017, đoàn đã tiến hành đi kiểm tra các khoa phòng với các nội dung : công tác tổ chức hành chính, kế hoạch - tài chính, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tình hình hoạt động các chương trình mục tiêu quốc gia, vệ sinh quang cảnh Trung tâm … Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Trung tâm như : Các khoa phòng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác phòng chống bệnh dịch, chăm sóc sức khoẻ tâm thần, phòng chống bệnh da liễu, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khoẻ sinh sản đạt kết quả tốt. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giám sát hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí 15. Y tế. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai thực hiện đầy đủ; Triển khai thực hiện tốt đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ tại trạm y tế. Đoàn đã đánh giá Trung tâm đạt được 90,25/100 điểm

 


Kiểm tra sổ sách tại trung tâm y tế

 

    Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn cón những tồn tại cần được khắc phục kịp thời như:  Chưa làm hồ sơ công bố phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học câp I; Việc phân loại thu gom và xử lí chất thải y tế chưa đúng quy định của thông tư số 58; Một số trang thiết bị chưa được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ.....

    Kết luận tại buổi làm việc, BS Trần Xuân Dâng trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá những công việc làm được và chưa làm được của Trung tâm. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể Trung tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia…Đồng thời đưa ra ý kiến chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Trung tâm và nêu ra những việc cần làm trong thời gian tới

 


Lãnh đạo trung tâm y tế dự phòng huyện, Bác sỹ CK II Trần Huy Nghĩa
 phát biểu tiếp thu y kiến đoàn kiểm tra 

 

 

    Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện tiếp thu những kết quả đánh giá và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc Sở Y tế để đưa vào kế hoạch và tập trung chỉ đạo hoạt động trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa công tác Y tế dự phòng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên./.

 

Thành Trung ( Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên )