huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp của người gửi tiền

11-24-2017

      Sáng ngày 24/11, Hơn 150 đại biểu là Chủ tịch HĐQT, giám đốc Quỹ TDND toàn Tỉnh và 80 khách hàng lớn của Quỹ TDND trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã về dự hội tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Bắc Trung bộ tổ chức tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh).

     Dự hội nghị có đại diện thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi  Việt Nam; Ban giám đốc Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Bắc Trung bộ; Đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy Cẩm Xuyên; cấp ủy Đảng, chính quyền các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ.

 


Hơn 150 đại biểu đã tham dự hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Bắc Trung Bộ tổ chức tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh)

 

      Tính đến ngày 30/10/2017, cả nước có 1.271 tổ chức tín dụng được cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.172 quỹ tín dụng nhân dân, 3 tổ chức tài chính vi mô. Tổng tài sản của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hơn 33 tỷ đồng.

 


Ông Trần Văn Lam - Giám đốc chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Bắc Trung Bộ nhấn mạnh: "  Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi sẽ tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi đến với người dân..."

 

       Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ, đến ngày 31/10/ 2017, có 233 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tại chi nhánh. Hàng tháng, chi nhánh thực hiện giám sát trên 98% số lượng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Kết quả giám sát có hơn 473 lượt cảnh báo được gửi đến các đơn vị có sai phạm cần chỉnh sửa, 888 cuộc kiểm tra và phúc tra. Qua kiểm tra, đã có 2.487 kiến nghị được gửi tới các đơn vị có biểu hiện yếu kém vi phạm.

 


Bà Nguyễn Thị Lan - Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên bày tỏ; " Tin tưởng vào việc gửi tiền tiết kiệm vào Quỹ TDND khi có các chính sách về Bảo hiểm tiền gửi, đồng thời cũng mong muốn Bảo hiểm tiền gửi cần tổ chức nhiều buổi hội thảo, tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm tiền gửi để nhân dân yên tâm khi gửi tiền tiết kiệm".

 

     Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến chính sách về bảo hiểm tiền gửi như: quy trình, thủ tục cơ bản về gửi tiền tiết kiệm, một số quy định liên quan đến tiền gửi tiết kiệm, một số tồn tại về giao dịch tiền gửi tiết kiệm và an toàn kho quỹ thời gian qua...

      Hội nghị cũng giới thiệu các giải pháp, cơ chế phối hợp công tác tuyên truyền trong thời gian tiếp theo như: đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đến mọi người dân, nhất là đối với người gửi tiền vùng sâu vùng xa để người dân kịp thời nắm bắt chính sách.

 


Ông Lưu Văn Minh - Thôn 3, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên cho rằng : "Quan tâm nhất của người gửi tiền là lãi suất và an toàn. Vì vậy, khi được tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi, chúng tôi hiểu rằng lãi suất cao chưa hẳn đã an toàn".

 

      Để khách hàng nắm rõ những chính sách cụ thể, ưu việt của Bảo hiểm tiền gửi, tại hội nghị các đại biểu cũng đã được xem các tiểu phẩm cụ thể về bảo hiểm tiền gửi; Được đối thoại trực tiếp với cán bộ Hội đồng quản trị Bản hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh Bắc Trung Bộ về những chính sách cụ thể liên quan đến bảo hiểm tiền gửi cho cá nhân, tổ chức tín dụng. Qua đối thoại trao đổi đa số người dân đều thể hiện sự an tâm, phấn khởi về các chính sách các của Bảo hiềm tiền gửi đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm.

 


Ông Ngô Quang Lương - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thông tin chi tiết, cụ thể đến các đại biểu về những chính sách liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

 

     Việc thực hiện bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

 

                                                Hồng Phượng – Ngọc Long