huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Phân bổ 15 tỷ đồng cho các địa phương tiêu biểu trong xây dựng NTM gia đoạn 2011 - 2015

11-07-2017
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa ký quyết định phân bổ 15 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 (Đợt 2).
 

Người dân Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) xây dựng làm mương thoát nước khu dân cư
 
 
Theo đó 6,9 tỷ đồng tiền thưởng công trình phúc lợi tỉnh, cấp cho  Nghi Xuân 3,590 tỷ đồng để xây dựng công trình tại các xã: Trường Mầm non xã Xuân Lam (nhà học 2 tầng 4 phòng), trường Mầm non xã Xuân Liên (nhà học 2 tầng 4 phòng), nhà hiệu bộ Trường tiểu học xã Xuân Trường, cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Tiên Điền, công viên cây xanh xã Xuân Viên.

Cấp cho huyện Đức Thọ 3,310 tỷ đồng  xây dựng Trường mầm non xã Đức Long (Nhà học 2 tầng, 6 phòng), trường tiểu học Nguyễn Xuân Thiều xã Bùi Xá (Nhà học 2 tầng, 6 phòng), Trường mầm non xã Đức Hòa (Cải tạo nhà 2 tầng, nhà văn phòng, nhà ăn…), Trường tiểu học xã Trường Sơn (Nhà học 2 tầng 6 phòng).

Đối với tiền thưởng công trình phúc lợi cấp xã 5,1 tỷ đồng, cấp cho 17 xã: Xuân Mỹ (Nghi Xuân), Thạch Bằng, Thạch Châu (Lộc Hà), Hương Minh (Vũ Quang), Sơn Châu, Sơn Kim1 (Hương Sơn), Cẩm Thăng, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), Hương Trà (Hương Khê), Yên Hồ, Tùng Ảnh (Đức  Thọ), Thạch Hạ, Thạch Môn (TP Hà Tĩnh),  Thạch Long (Thạch Hà), Thiên Lộc, Khánh Lộc (Can Lộc) và Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh), mỗi xã 300 triệu đồng để xây dựng các công trình tại địa phương.

Riêng tiền thưởng công trình phúc lợi huyện Vũ Quang 3 tỷ đồng do UBND huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm phân bổ chi tiết.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã nêu trên thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí khen thưởng đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành của Nhà nước, Văn bản số 1848/BTC-ĐT ngày 13/02/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015; chịu trách nhiệm lựa chọn danh mục công trình phúc lợi đảm bảo thực sự thiết thực, có ý nghĩa, phát huy hiệu quả và phù hợp khả năng nguồn vốn, không được để phát sinh nợ xây dựng cơ bản; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các xã được phân bổ kinh phí thực hiện đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương; báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện;

Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện cấp phát kinh phí, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí khen thưởng của các địa phương và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân theo đúng quy định hiện hành.

 

Theo:Ngô Thắng
Nongthonmoihatinh.vn