huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Bí thư huyện ủy Đặng Quốc Cương kiểm tra NTM tại xã Cẩm Thạch

11-03-2017

             Sáng ngày 3/11/2017, Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cẩm Thạch. Cùng đi có đồng chí Thượng tá Trần Văn Hồng - UVBTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

 


Bí thư huyện ủy Đặng Quốc Cương kiểm tra cơ sở vật chất văn hóa ở nhà văn hóa Thôn.
 

          Trực tiếp kiểm tra tại các gia đình, thôn xóm của xã Cẩm Thạch. Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân xã đã đạt được về xây dựng NTM trong thời gian qua. Qua kiểm tra cho thấy bộ mặt nông thôn xã Cẩm Thạch ngày càng khởi sắc, đổi mới. Đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu Ban chỉ đạo NTM xã Cẩm Thạch cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng NTM. Phát huy các nguồn lực dóng góp từ người dân và kêu gọi đầu tư từ các nguồn lực khác. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong những tháng còn lại của năm 2017 sẽ phấn đấu xã đạt chuẩn theo kế hoạch đã đề ra.

 


.... Đồng chí Bí thư huyện ủy Đặng Quốc Cương  ghi nhận cao những nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Thạch trong xây dựng NTM.
 
          Xã Cẩm Thạch là đơn vị đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Với điểm xuất phát thấp, nguồn lực khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận vào cuộc của người dân , sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của huyện, sự hổ trợ, giúp đở của các ban, ngành, đoàn thể như: Văn phòng điều phối NTM Tỉnh; Ban CHQS huyện, Trung đoàn 841...
 

Trong thời gian này, xã Cẩm Thạch đang tiếp tục phát động mạnh mé nhân dân ra quân làm GTNT, xây dựng và chỉnh trang các tuyến đường.

 
     Cho  đến thời điểm hiện nay, xã đã đạt 12/20 tiêu chí NTM, các tiêu chí còn lại đều đạt trên 70%. Hiện nay xã đãng tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tập trung chỉ đạo xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu tai Thôn 3. Mặc dù vậy nhưng qua kiểm tra đánh giá của BCĐ xây dựng NTM huyện, thì xã Cẩm Thạch vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đối với các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT - XH đạt chưa cao như: Tiêu chí Giao thông, thủy lợi, tiêu chí Trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, tiêu chí Môi trường, thu nhập hộ nghèo và tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu.

Ngọc Long