huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Hội nghị báo cáo kết quả xây dựng NTM và đô thị văn minh 10 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

10-17-2017

     Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả xây dựng NTM và đô thị văn minh 10 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, văn phòng điều phối NTM huyện, đại diện lãnh đạo các ban nghành liên quan. Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách NTM các xã thị trấn. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể các xã về đích và đăng ký về đích NTM năm 2017. Các đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị báo cáo kết quả xây dựng NTM và đô thị văn minh 10 tháng đầu năm 2017,
nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

 

     Trong những tháng đầu năm 2017, thường trực huyện ủy, BCĐ NTM, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đạt nhiều kết quả. Vê phát triển sản xuât, tổng giá trị sản xuất các nghành nông lâm ngư nghiệp lũy kế 9 tháng đầu năm bằng 85% so với cùng kỳ và bằng 85% so với kế hoạch năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo rà soát đánh giá các quy hoạch chăn nuôi lợn, chăn nuôi tập trung nhằm điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới. Công tác dự báo, phòng chống dịch được chú trọng, phát hiện và khống chế kịp thời trong diện hẹp. Sản lượng khai thác thủy sản lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 5900 tấn. Đến nay đã thành lập mới được 83 mô hình kinh tế lớn, vừa, nhỏ và thành lập mới được 5 HTX.

 


Nhiều nghành nghề mới được đưa vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

 

    Về xây dựng kết cấu hạ tầng đến nay đã có 27/27 xã thị trấn triển khai làm được gần 51 km đường giao thông các loại, có 19 xã làm được trên 21 km rãnh thoát nước. Kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã có 15/16 xã thị trấn làm được gần 10 km. Làm mới thêm 7 điểm tập kết rác thải, 5 trạm biến áp và hơn 48 km đường điện thắp sáng làng quê. Nâng cấp 3 khu thể thao xã đạt chuẩn, khởi công xây dựng mới 8 nhà văn hóa, nâng cấp 3 nhà văn hóa đạt chuẩn, cải tạo khuôn viên, mặt bằng và các hang mục là 129 nhà. Xây dựng, sữa chữa nâng cấp 12 điểm trường với tổng kinh phí 15.7 tỷ đồng. Về văn hóa xã hội, môi trường có các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên hiện có 26/27 xã thị trấn có bác sỹ, tỷ lệ tham gia bảo hiêm y tế toàn huyện đạt 85%, 23/27 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

 


Các đồng chí chủ trì hội nghị

 

    Trong kết quả xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện chỉ thị 07 của BTV huyện ủy. Đã có trên 5700 hôn phá bỏ vườn tạp, xây dựng mới hơn 70 ngàn mét hàng rào xanh. Đến nay toàn huyện có 19 khu dân cư cơ bản đạt chuẩn, một số cơ sở triển khai xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu đạt khá … Tổng huy động nguồn vốn xây dựng NTM 9 tháng đầu năm là trên 205 tỷ đồng.

    Đối với các xã đăng ký về đích NTM năm 2017, đến nay theo đánh giá Cẩm Phúc đạt 15 tiêu chí, Cẩm Thạch 11 tiêu chí, Cẩm Hưng 11 tiêu chí, Cẩm Minh đạt 10 tiêu chí. Đối với nhóm xã đã đạt chuẩn từ đầu năm đến nay đã tập trung cho việc nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí như xây dựng thêm đường giao thông, chỉnh trang nâng cao mức độ đạt chuẩn của các khu dân cư, xây dựng thêm các khu dân cư đạt chuẩn … Nhóm các xã còn lại tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đường GTNT, rãnh thoát nước, nhà văn hóa …

 


Ra quân xóa vườn tạp xây dựng khu dân cư mẫu tại thị trấn Cẩm Xuyên

 

    Về xây dựng đô thị văn minh đến nay thị trấn Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả khá, nhiều nội dung đã hoàn thành. Riêng xây dựng khu dân cư mẫu tại tổ dân phố 2 đạt khối lượng cao, có nhiều chuyển biến rõ nét. Thị trấn Thiên Cầm xây dựng thêm được các hội quán thôn, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng  và thôn tân phú đạt 30% so với tiêu chí khu dân cư mẫu.

    Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế như các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm số tiêu chí chưa cao, một số công trình xây dựng chậm tiến độ … Các xã chưa đạt chuẩn nhìn chung chuyển biến không đáng kể, số tiêu chí đạt thấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt … Hội nghị cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 


Ý kiến đại biểu xã Cẩm Nhượng

 

    Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu của các xã tập trung vào những kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Những giải pháp tháo gỡ các khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký về đích như đã đề ra.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
  kết luận tại hội nghị

 

   Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã cần có đánh giá rà soát lại một cách khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những việc đã làm được nhằm khắc phục các mặt hạn chế để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Đối với nhóm xã về đích cần rà soát chuẩn bị tốt các hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền nhằm tạo phong trào, khí thế thi đua thực hiện các nhiệm vụ trong quần chúng nhân dân nhất là trong công tác xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Cấp ủy, chính quyền các cấp dành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở. Văn phòng NTM huyện kịp thời tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong tâm trong những tháng cuối năm. Thành lập các tổ công tác do các đồng chí thường vụ chỉ đạo kiển tra lại các tiêu chí đối với các xã đã đăng ký với huyện để có đánh giá, xếp loại cuối năm. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt nhằm đạt được những kế hoạch đã đặt ra trong năm 2017 …

 

Đình Tuấn