huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Hội nghị tập huấn triển khai tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

09-27-2017

     Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 54 học viên là chủ tịch, cán bộ tư pháp của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

         


 Tập huấn triển khai tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

    Trong thời gian một buổi, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung quy định về xây dựng tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: Đối tượng áp dụng; Nội dung xây dựng tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hồ sơ, tài liệu thực hiện tiêu chí; Số lượng đối tượng tham gia đánh gá hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã; Sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn NTM ... Cũng tại hội nghị các học viên đã tham gia thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hồ sơn và chỉ tiêu trong tiêu chí 18.5, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

        


Thông qua tập huấn giúp cho các học viên nắm bắt về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

    Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho các học viên nắm bắt và cập nhật thêm kiến thức về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó triển khai xây dựng tại địa phương từ đó góp phần đưa xã về đích theo đúng lộ trình đã đề ra.

 

Đình Tuấn - Phương Thảo