huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đoàn xã Cẩm Vịnh tổ chức ra quân giúp nhân dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2017

09-13-2017

     Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vừa qua Đoàn xã Cẩm Vịnh đã huy động lực lượng ra quân giúp nhân dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2017 trên địa bàn toàn xã.

 


Các đoàn viên thanh niên giúp người dân thu hoạch nhanh lúa hè thu

 

    Theo đó, Đoàn xã đã chỉ đạo các Liên chi đoàn chủ động thành lập 03 đội hình Thanh niên tình nguyện gồm 20 cán bộ, ĐVTN ra quân giúp đỡ nhân dân. Đặc biệt giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, neo đơn thu hoạch vụ Hè Thu, tiêu biểu như các chi đoàn: Tam Trung, Tam Đồng, Yên Khánh. Đến nay, các đội thanh niên tình nguyện đã tham gia giúp đỡ 6 hộ dân, thu hoạch gần 20 sào lúa với trên 30 ngày công.

     Đây là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc giúp nhân dân thu hoạch mùa màng đảm bảo tiến độ, thời gian.

 

Huyện đoàn Cẩm Xuyên