huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Văn phòng NTM tỉnh giúp đỡ Thôn Na Trung xã Cẩm Thạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

08-18-2017

     Văn phòng NTM tỉnh  phối hợp với Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh tổ chức ra quân giúp đỡ thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu xây dựng nông thôn mới. Tham dư ở tỉnh có đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh; các đồng chí trong văn phòng NTM tỉnh.  Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Văn phòng NTM tỉnh  phối hợp với Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh tổ chức ra quân giúp đỡ thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch xây dựng khu dân cư mẫu

 

     Trong thời gian một ngày lao động đã có gần 40 cán bộ, nhân viên của Văn phòng điều phối NTM tỉnh và Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh tham gia giúp đỡ thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch xây dựng NTM. Đoàn đã cùng với nhân dân trong thôn tiến hành trồng hơn 1500 cây chè tàu dọc tuyến đường trung tâm của thôn. Được biết Văn phòng NTM tỉnh hỗ trợ số cây xanh và 2 ca máy múc với tổng trị giá 25 triệu đồng. Cùng với nhân dân trong thôn xây dựng hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư.

 


.... Dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ cho Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Bành
 

      Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất cho xã Cẩm Thạch, Văn phòng NTM tỉnh còn tư vấn, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ, nhân dân thôn Na Trung và xã Cẩm Thạch trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, chia sẽ những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các địa phương khác để Cẩm Thạch cùng học tập. Cùng với cấp ủy chính quyền tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM .
 

 


 

     Với sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên Văn phòng điều phối NTM tỉnh và Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã góp phần động viên nhân dân xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ về đích trong năm 2017.

 


Đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, cán bộ chiến sỹ Phòng an ninh kinh tế, Công an Tỉnh và  nhân dân Thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch 
trồng cây chuỗi ngọc dọc các tuyến đường

 

    Nhằm giúp đỡ nhiều hơn nữa cho cơ sở, trong chương trình đỡ đầu các xã trong xây dựng NTM, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành triển khai nhiều hoạt động về tận thôn xóm, giúp đỡ nhân xây dựng NTM .

 

           Hoài Thương- Minh Sơn