huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Kiểm tra, đánh giá kết quả và bàn các pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017

06-26-2017

       Ban chỉ đạo NTM huyện Cẩm Xuyên vừa  kiểm tra, đánh giá kết quả và bàn các pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017.

     Tham gia đoàn kiểm tra ở tỉnh có các đồng chí đại diện văn phòng NTM tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Quang Mai - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc -  UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, cán bộ được huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ngành liên quan. Ở xã có ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM và cán bộ công chức được giao phụ trách các tiêu chí .

 


Đoàn kiểm tra trò chuyện với nhân dân xã Cẩm Hưng về thực hiện các tiêu chí NTM 
 

     Trước khi họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, ban chỉ đạo NTM huyện đã thành lập các tổ công tác về kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí tại 4 xã Cẩm Phúc, Cẩm Thạch, Cẩm Hưng và Cẩm Minh . 

 


Nhân dân xã Cẩm Phúc san lấp lề đường và làm kênh mương
 

      Đến nay, theo kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 cụ thể: Xã Cẩm Phúc đạt 13/19 tiêu chí gồm: quy hoạch; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; lao động có việc làm thường xuyên; văn hóa; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; điện; tổ chức sản xuất;  y tế;  thủy lợi;  thông tin và truyền thông. Xã Cẩm Thạch đạt 3 tiêu chí là: hộ nghèo; lao động có việc làm; văn hóa. Xã Cẩm Hưng đạt 3 tiêu chí  là cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; hộ nghèo;  lao động có việc làm. Xã Cẩm Minh đạt 3 tiêu chí là tổ chức sản xuất; lao động có việc làm; văn hóa và có 5 tiêu chí gần đạt là nhà ở dân cư; quy hoạch; thủy lợi; thông tin và truyền thông;  quốc phòng an ninh.

 


ĐVTN xã Cẩm Phúc hổ trợ nhân dân xây dựng vườn mẫu
 

      Tại buổi làm việc các đồng chí trong BTV huyện ủy,  các tổ công tác được phân công chỉ đạo, hướng dẫn các xã và đại diện cấp ủy chính quyền 4 xã Cẩm Phúc, Cẩm Thạch, Cẩm Hưng và xã Cẩm Minh đã có nhiều ý kiến trao đổi, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới.

     Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Giao phòng kinh tế hạ tầng phối hợp điện lực di dời các cột điện, thực hiện tiêu chí đảm bảo tiến độ thời gian; quan tâm thực hiện tốt tiêu chí văn hóa; tiêu chí môi trường; tiêu chí y tế; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Việc thực hiện các tiêu chí NTM cần phải được làm thường xuyên, đạt kết quả cao hơn.

 


Sau khi kiểm tra ở 4 xã, BCĐ xây dựng NTM và đoàn công tác của  huyện họp để đánh giá những kết quả đạt được
tiếp tục bàn các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các xã tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM 

 

      Kết luận cuộc họp đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã yêu cầu một số nhiệm vụ cần quan tâm: Văn phòng điều phối NTM huyện cần báo cáo, cập nhật thông tin cụ thể và kịp thời đồng thời về cho ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, đồng thời báo cáo kết quả xây dựng NTM về Văn phòng NTM tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đối với 4 xã phấn đấu về đích  năm 2017, cần đẩy mạnh xây dựng các tiêu chí, quan tâm tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và tổ chức sơ kết Chỉ thị 07 của BTV huyện ủy về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

 

Hoài Thương- Ngọc Long- Minh Sơn