huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Huyện đoàn Cẩm Xuyên ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

06-14-2017

       Nằm trong các hoạt động “ đoàn thanh niên tham gia xây dựng NTM”, đoàn xã Cẩm Minh vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên của đoàn viên thanh niên Nguyễn Tiến Toàn ở thôn 2, xã Cẩm Minh.

 


Hệ thống lò ấp trứng được đầu tư xây dựng với số vốn 400 triệu đồng
 

        Mô hình kinh tế  thanh niên của đoàn viên Nguyễn Tiến Toàn được đầu tư với số vốn hơn 400 triệu đồng để xây dựng hệ thống gồm 5 máy ấp trứng tự động. Hệ thống máy đảm bảo các quy trình ấp trứng hoàn toàn tự động về nhiệt độ, độ ẩm và chế độ đảo trứng…

 


 

   . Việc đầu tư xây dựng lò ấp trứng không chỉ tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình đoàn viên Nguyễn Tiến Toàn, mà còn tạo thuận lợi cho bà con nhân dân trong vùng chủ động trong chuẩn bị con giống, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trứng gia cầm.

 

          Huyện đoàn Cẩm Xuyên