huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lao động giúp nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên chỉnh trang đô thị

03-06-2017

       Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vừa huy động  lực lượng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị ra quân gúp bà con nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị năm 2017.

 


Cán bộ, chiến sỹ trung đoàn 841 giúp nhân dân  tổ dân phố 4, Thị trấn Cẩm Xuyên
phát quang cây cối, mở rộng các tuyến đường đảm bảo rộng 8m

 

        Với khối lượng công việc lớn, nhưng bằng tinh thần, tình cảm quân dân. Trung đoàn 841 đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ ra quân giúp bà con nhân dân tổ dân phố 4 thị trấn Cẩm Xuyên phát quang hành lang giao thông, xóa bỏ vườn tạp chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. Trong thời gian 1 ngày các cán bộ chiến sỹ Trung đoàn  841 cùng với bà con nhân dân tổ dân phố đã tiến hành xóa bỏ vườn tạp và chỉnh trang 4 vườn hộ; tháo giở, dịch chuyển hơn 300m tường rào đồng thời tư vấn cho bà con nhân dân về việc quy hoạch vườn hộ đảm bảo tiêu chí vườn mẫu. Sự giúp đở của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 không chỉ giúp đở nhân dân ở đây xóa bỏ vườn tạp, mà còn góp phần động viên, khuyến khích nhân dân ở đây thi đua lao động để xây dựng và chỉnh trang đô thị.


Nhân dân Thị trấn đồng tình, phấn khởi hiến đất, hiến cây để mở rộng các tuyến đường, 
chặt bỏ cây cối phá bỏ vườn tạp. Sự giúp đở của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 góp phần tạo 
thêm động lực để nhân dân xây dựng và chỉnh trang vườn hộ, mở rộng các tuyến đường

 

      Ông Đặng Xuân Thi - Tổ dân phố 4 thị trấn Cẩm Xuyên nói “ Công tác chỉnh trang đô thị của thị trấn Cẩm Xuyên là một chủ trương lớn, đúng đắn và hợp với lòng dân, nên bà con nhân dân chúng tôi rất đồng tình cao, nhân dân trong tổ dân phố hết sứct cảm ơn cán bộ, chiến sỹ đã không quản khó khắn vất vả đã giúp đở cho chúng tôi trong việc làm đường và chặt bỏ cây cối vườn tạp cũng như xây dựng vườn mẫu, tạo cảnh quan đường sá của tổ dân phố thoáng mát văn minh sạch đẹp”

      Từ năm 2016 đến nay Trung đoàn 841 đã có nhiều hoạt động sôi nổi về các lĩnh vực kinh tế văn hóa trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt đã đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân dân trong toàn thị trấn trong việc xây dựng và chỉnh trang đô thị. Đã huy động cán bộ chiến sỹ gúp các tổ dân phố 4, tổ dân phố 15, tổ dân phố 13 và tổ dân phố 11 hàng trăm ngày công trong việc phát quang hành lang đường, chặt bỏ cây tạp, chỉnh trang vườn hộ xây dựng vườn mẫu, tạo cảnh quan khu dân cư đô thị thông thoáng, xanh sạch đẹp.

 


Trong những năm qua Trung đoàn 841 đã tổ chức nhiều đợt ra quân giúp đở các 
tổ dân phố ở Thị trấn Cẩm Xuyên  phát quang cây cối, làm giao thông đô thị 
 

      Đại úy Trần Đình Thắng - Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ chỉ huy QS tỉnh cho biết thêm: “Mặc dầu khối lượng công việc nhiều, sẽ có nhiều trở ngại trong thực hiện, nhưng cán bộ chiến sỹ chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cao cả và hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân, nên chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn để đồng hành cùng chính quyền và bà con nhân dân để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch đã đề ra. Góp phần cùng Đảng bộ chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị năm 2017 trên địa bàn đơn vị đóng quân”.                                     

          Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị của thị trấn đã vào cuộc một cách quyết liệt và có hiệu quả, nhưng phải nói rằng trong đó đã có sự đóng góp rất lớn của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 841 trong công tác chỉnh trang đô thị nên  bộ mặt của thị trấn Cẩm Xuyên ngày càng khởi sắc, xứng tầm là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện nhà trong tình hình mới.

 

       Ngọc Long